מבוא לרפואה

קהל היעד: כתות ט' ומעלה
  • הקורס יקיף נושאים נבחרים ברפואה. הנושאים ילמדו הן מהצד המדעי -ביולוגי שברובו אינו נלמד כלל במהלך לימודי התיכון והן מהצד הרפואי-קליני אשר באופן נורמאלי ניתן להיחשף אליו בלימודי רפואה אוניברסיטאיים בלבד.
  • הלימוד מורכב מהרצאות ומלימוד מעשי באופן רציף- ניתוח איברים, מעבדות חיידקים, סדנת שברים וגבס, מבחני מאמץ לב-ריאה וכו‘.
  • במהלך הקורס יעשה שימוש בעזרי לימוד מתקדמים: מצגות, סרטונים והדמיות וכן במעבדות הביולוגיה העומדות לרשות המכללה.
  • העיקרון המנחה של הקורס הינו לימוד בדגש על בהירות, יצירת עניין ואתגר תוך המעטת השימוש בלשון ומינוח מקצועי ללא צורך.
  • תוכנית הלימודים אינה קשיחה אלא תבנה, בין היתר, תוך הקשבה לתחומי העניין המשותפים של חברי הקבוצה ובהתאם לרמתם.