התמחות בתעשייה

 • התמחות בתעשייה
  התמחות מונחית בעבודה מעשית במפעל תעשייתי או בארגון שרות או במכון מחקר בהיקף של כ 900 שעות עבודה הנפרשות על יותר מסמסטר אחד (חמישה חודשים לפחות).
  ניתן לעשות את ההתנסות במהלך קיץ וסמסטר לימודים או במהלך שני סמסטרים רגילים.
  ההנחיה נעשית על ידי מנחה מסגל ההוראה של המחלקה (מנחה המכללה) ומנחה מתאים ממקום העבודה (מנחה הארגון).
  לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז ההתמחות :
  מר אבי שרייבר -   avish1@braude.ac.il
  קרא עוד
image description
נמצאו 4 קבצים