חשיבה מתמטית


כיתות ג'-ו'- מנחה הדסה גינת
כתות ז'-ט'- מנחים שונים.
משך הקורס 10-20 פגישות שנתיות.

לכתות ג-ו':
במסגרת הקורס יתורגלו משימות מתמטיות מגוונות באמצעות עזרים שונים ומערכות המחשה רבות.
הילדים יפעלו ויגלו את סודות המספרים והצורות, ימצאו חוקיות וילמדו לנסח אותה.
הילדים יפתרו חידות מתמטיות וילמדו לנסח את תהליך החשיבה שלהם.
הילדים ישחקו במשחקים מתמטיים אשר מקדמים את הזכירה בדרך מהנה.
התכנים המתמטיים בחוג : המספרים השלמים; שברים פשוטים ועשרוניים; צורות וגופים; אחוזים ויחס.

לכתות ז-ט:

הקורס מתמקד בפיתוח חשיבה מתמטית במישורים הבאים: למידת אסטרטגיות יעילות לפתרון בעיות ברמת קושי גבוהה, נימוק מתמטי והוכחות, שיטות זכירה יעילות, תקשורת מתמטית, חשיבה אינדוקטיבית ודדוקטיבית, חיבור בעיות חדשות על ידי התלמידים.
לימוד הכלים המחשבתיים הנ''ל נבנה על בסיס חומר מתמטי, כגון:

  • בעיות רקורסיה, מספרי פיבונצ'י, אינדוקציה.
  • מתמטיקה בחיי יום יום.
  • מתמטיקה בטבע.
  • תורת המספרים והתחלקות.
  • בעיות קומבינטוריקה.
  • קבוצות מספריות אינסופיות, פרדוקסים.
  • שיטות אחדות לפתרון בעיות גיאומטריות.
  • סימטריה.
  • משחקים מתמטיים.
  • בעיות מאולימפיאדות מתמטיות בארץ.

הקורס מתנהל בדרך של עבודה אישית וקבוצתית, תחרויות מתמטיות על פי מתכונות שונים והרבה הרבה הנאה.