הערכת מרצים-עמיתים

פרויקט הערכת עמיתים הוא אמצעי להביא לשיח עמיתים, ללמידה הדדית בנושאי הוראה ולשימת דגש על הוראה טובה במכללה. לאחרונה אשרה הוועדה לעניינים אקדמיים את יוזמתה של הוועדה לקידום ההוראה וטיפוח המרצה, לבצע הערכת עמיתים לחברי הסגל במכללה. עיקריה של התכנית הם ביצוע תצפית של מרצה עמית האמון על נושאי הוראה, במהלך שיעור של חבר סגל. הצופה ייפגש עם חבר הסגל לפני השיעור לקבלת פרטי רקע לקורס ולכתה ולתיאום ציפיות, ולאחר התצפית ייפגש הצופה שנית עם המרצה לשיחה ומתן משוב על השיעור.

ראוי לציין כי היוזמה נולדה מהצורך להוסיף כלי להערכת ההוראה אשר ישלים את משוב הסטודנטים, אך בהמשך התבררו יתרונותיה הנוספים של התכנית שעיקרם קבלת משוב מקצועי ליכולת ההוראה של מרצה, הדגשת חזקותיו וסיוע במודעות לחולשות, במידה ויתגלו. המדובר במשוב מקצועי של מרצה עמית שעוסק בנושא הוראה או קרוב אליו ויוכל לעזור למרצה הנצפה לעצב ולשפר את יכולת ההוראה שלו.
הערכת העמיתים לא תתבצע במידה והמרצה מתנגד לכך והיא תוצע לכל חבר סגל אחת לשנתיים-שלוש.
חברי סגל המעוניינים להשתתף בפרויקט, כמו גם לשאול ולהתייעץ, מוזמנים לפנות אל ראש המרכז.