תכנית הלימודים

תכנית מפורטת

כל הלימודים יתקיימו במסגרת הרגילה של לוח השנה האקדמית, כלומר שני סמסטרים, חורף ואביב, בני 14 שבועות כל אחד. סטודנט שאינו זקוק לקורסי השלמה ולומד לפי התכנית המומלצת יוכל להשלים את לימודיו בשנתיים כמוצג בטבלה למטה. כל הלימודים לתואר שני יתקיימו בקמפוס הראשי של המכללה. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה (לא כולל זמן להשלמות).

סה"כ יידרש הסטודנט לצבור לפחות 40 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 12 נ"ז בחמישה קורסי חובה, 4 נ"ז בעבודת הגמר (מופיעה בטבלת קורסי החובה למטה כשני קורסים סמסטריאליים), ו- 24 נ"ז בקורסי בחירה (מתוכן 15 נ"ז בתחום הנדסת תעשייה ו- 9 נ"ז בתחום הניהול). סה"כ 36 נ"ז (12 נ"ז קורסי חובה ו- 24 נ"ז קורסי בחירה) אותן ילמד כל סטודנט יתפלגו במישור התכנים כדלהלן: לפחות 10 נ"ז קורסים כמותיים, לפחות 10 נ"ז קורסים מערכתיים, לפחות 6 נ"ז קורסים תכנוניים ולפחות 10 נ"ז קורסים בתחום הניהול. ל- 22 קורסי הבחירה המופיעים בטבלת קורסי הבחירה למטה יתווספו בעתיד קורסים נוספים בהתאם למגמות חדשות בתחום.

קורסי החובה בתכנית הינם: ניהול שרשרת האספקה, שיטות אופטימיזציה בהנדסת תעשייה, תהליכי ניהול פרויקטים, סמינר בהנדסת תעשייה וניהול ונושאים מתקדמים בהנדסת איכות.
קורסי הבחירה בתכנית אורגנו בשתי קבוצות: קבוצת הנדסת תעשייה וקבוצת הניהול . לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתכנית באותה שנה. ועדת תכנית הלימודים תמשיך לפתח קורסי בחירה ולאתר מרצים מתאימים.

טבלת קורסי החובה

טבלת קורסי הבחירה

התחום
סווג
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ"ז
 הנדסת תעשייה
קורסים
תכנוניים
תכן ותפעול מערכות שרות
2
2
2.0
גישות להערכת יעילות ביצועי הארגון
2
2
2.0
מערכות ייצור גמישות
2
2
2.0
תכן וניתוח ניסויים
3
3
3.0
תכן מנשקי אדם מחשב
2
2
2.0
קורסים
כמותיים
לוגיקה עמומה
3
3
3.0
תהליכים אקראיים
3
3
3.0
תורת המשחקים הלא שיתופיים
3
3
3.0
כריית נתונים
3
3
3.0
קורסים
מערכתיים
אמינות מערכות
2
2
2.0
חקר סיבתיות בביצועים
3
3
3.0
גישות מתקדמות בניהול תהליכים עסקיים
2
2
2.0
הגדרת מפרטי מערכות מידע
2
2
2.0
ניהול
 
 
 
 
קורסי ניהול
גישות באסטרטגיה ארגונית
2
2
2.0
נושאים מתקדמים בניהול השיווק
2
2
2.0
תיאוריה מיקרו כלכליתתורת היצרן
3
3
3.0
אסטרטגיית מידע
3
3
3.0
ניהול גלובלי
2
2
2.0
מנהיגות בארגונים
2
2
2.0
היבטים ארגוניים של עולם וירטואלי
2
2
2.0
ניהול תהליך של חדשנות טכנולוגית ומדיניות פיתוח התשתיות הייעודיות
2
2
2.0
יזמות עסקית וחברתית
2
2
2.0