לוחות זמנים

תאריכים ומידע כללי 

  1. רישום למעונות - ניתן להגיש טופס בקשה למעונות החל מתאריך 1/5 ועד לתאריך 15/7, בכל שנה.
  2. רישום לסמסטר אביב (רק לסטודנטים חדשים) - יש להגיש טופס בקשה למעונות במהלך סמסטר א'. (הקבלה הינה על בסיס מקום פנוי)
  3. רישום לסטודנטים מעתודה טכנולוגית יג' - יד' - ניתן להגיש טופסי בקשה למעונות החל מחודש אפריל ועד לתאריך 15/6.
  4. תום חוזה המגורים - 30/6 בכל שנה. למעט סטודנטים יד' מעתודה טכנולוגית אשר חוזה המגורים שלהם יסתיים בסוף חודש פברואר.
  5. בקשה להארכת חוזה המגורים - סטודנטים יכולים להאריך את שהותם במעונות לאחר תאריך 30/6 וזאת בתנאי שמלאו טופס בקשה להארכת חוזה מגורים ובתנאי שיש מקומות פנויים במעונות. (במהלך חודש מאי תשלח לדיירים הודעה בדואר אלקטרוני)
  6. מועד כניסה לדיירים חדשים - יפורסם במכתב הקבלה לסטודנט.

במעונות הסטודנטים גרים סטודנטים: להנדסה, הנדסאות, עתודה טכנולוגית , תלמידי מכינה ותלמידי חו"ל.
חלוקת אוכלוסייה במבני המעונות השונים:

  1. תלמידי מכינה, עתודה טכנולוגית והנדסאים שנה א' יתגוררו במגורונים.
  2. סטודנטים להנדסה והנדסאות שנה ב' יתגוררו במבנים השונים.

מידע טלפוני נותן מענה לנרשמים החדשים למעונות הסטודנטים במגוון נושאים. להלן מספרי הטלפון:

 04-9901958, 04-9901811, 04-9901996