פיסיקה חוקי ניוטון

סדנא בכוחות – חוקי ניוטון
במילה "כוח" אנו משתמשים בחיי היום-יום ונותנים לה משמעויות שונות. נגלה בדרך מרתקת את הקשר בין המילה "כוח" ומושג "כוח" בפיזיקה. הסדנא כוללת ניסוים רבים ופשוטים הנותנים להרגיש פיזיקאים חוקרים אמיתיים, נותנת חוויה חיובית ועוזרת לזכור את החומר הלא קל בפיזיקה לאורך שנים.
 
מבנה הפעילות:
ניסוים עם קפיציים שונים ומדי כוח שונים.
בסוף הפעילות הפתעה: בנית מד כוח אישי שהתלמידים יצאו איתו הביתה.
 
קהל יעד: כיתות ז'- ט'
משך הפעילות: 4 שעות
 
.