תקנון הספריה

א. כללי התנהגות
 1. על הקורא לכבד את תנאי השימוש וההשאלה של חומרי הספריה, והפרתם כרוכה בהשבתת שירותי הספריה ובקנסות כספיים. על הקורא לשים לב לנוהלי הספריה המתפרסמים בתקנון זה, המופיע באתר הספריה. התחייבות הקורא למכללה בחתימתו על טפסי הרישום מחייבת אותו לעמוד בתנאי תקנון זה.

 2. נא להקפיד על התנהגות נאותה ותרבותית בספריה. אין להניח רגלים על כסאות ושולחנות.

 3. נא להיכנס לספריה בלבוש ההולם מוסד להשכלה גבוהה.

 4. אין להתקהל בספריה ואין לדבר בה בעמידה אף לצרכי לימוד.

 5. נא לשמור על השקט כדי לאפשר בספריה קריאה ולימוד ללא הפרעה.

 6. ניתן ללמוד בקבוצות במקומות המיועדים לכך; בחדרים הסגורים בספריה. החדשים מיועדים בעדיפות ראשונה לקבוצות, ואין להשאיר בהם חפצים לשמירת החדרים.

 7. אין להכניס לספריה תיקים, כולל תיקי מחשבים. נא להשאירם ללא חפצי הערך בתאים שמול דלת הספריה ובתאים שבקומה שמעליה. אין המכללה אחראית לתכולה שבתאים. לתאים בעלי אפשרות נעילה יש להביא מנעולי תליה אישיים. לספריה יש אפשרות השאלה של מספר מנעולים מצומצם.

 8. השימוש במאגרי המידע של הספריה ובפריטיה נועד למטרות לימוד והוראה בלבד, ואין להשתמש בהם למטרות רווח.

 9. על הקוראים לשמור על זכות יוצרים.

 10. אין להכניס לספריה מאכל ומשקה, פרט לבקבוקי מים אישיים.

 11. אין לדבר בטלפונים סלולריים בספריה, ולהעבירם למצב של רטט/שקט.

 12. נא לשמור על הסדר והניקיון בספריה.

 13. נא להניח את הספרים לאחר הקריאה בעגלות האיסוף או במדפי האיסוף המיועדים לכך.

 14.  אין לשנות את מיקום השולחנות בספריה.

 15.  נא לשמור על שלמות הספרים בספריה ובבית השואל ועל שלמות ציוד הספריה.

 16. לרשות הקוראים סלסילות לאכסון חמרי הלימוד, והן לשימוש בספריה בלבד.

 17. קורא שאיבד ספר ירכוש ספר חליפי תמורתו.

 18. קורא שהשחית פריט ספריה יעמוד לשימוע בוועדת משמעת.

 19. סטודנט יקבל אישור זכאות לתואר ולתעודה אך ורק לאחר שהחזיר את כל הפריטים ששאל בספריה, שילם את כל חובותיו, וקיבל אישור על כך.

 20. הספריה פתוחה לעיון בלבד (ללא השאלה ) לקהל שאינו שייך לקהיליית המכללה. 
 
ב. נהלי השאלה  
 1. שירותי ההשאלה מסתיימים 15 דקות לפני מועד סגירת הספריה.

 2. יש לעדכן בספריה, בנפרד מן העידכון של המזכירות האקדמית, בכל שנות הלימודים כתובת דוא"ל לקבלת הודעות שוטפות מן הספריה על ספרים מוזמנים נדרשים, הארכת ספרים ועוד.

 3. השאלת הספרים אפשרית רק עם הצגת כרטיס סטודנט או אישור מכללה מתאים.

 4. הקורא רשאי לשאול ספרים על שמו בלבד, ובעותק אחד.

 5. חלק מהקוראים, על פי מסלול הלימודים, חייבים למסור המחאה בסך 500 ש"ח לאפשרות גביית חוב לספריה או לכל מחלקה אחרת או למכללה. המחאה זאת אינה נפדית, ומוחזרת עם סיום תקופת שהותו במכללה.

 6. פריטים המסומנים בפס צבעוני אינם להשאלה:

  6.1. פס אדום - ספרי יעץ: אנציקלופדיות, מילונים, מדריכים ואטלסים אינם להשאלה, אלא במקרים מיוחדים של בחינות או של שיעורים שבהם נדרש העניין. נחוץ לכך אישור המרצה.
  6.2. פס צהוב - כתבי עת: כתבי עת אינם להשאלה .
  6.3. פס שחור - שמורים: ספרים שמורים מושאלים ללילה, ממועד סגירת הספריה עד שעה 8.00 בבוקר, שעת פתיחתה.
  6.4. פס כחול - ספרים שאינם להשאלה: ספרים על המדפים הרגילים שאינם להשאלה, משיקולי הקצאת משאבי לימוד לסטודנטים, להגדלת זמינות החומר הנלמד.
  6.5 פס כסוף - ספרי אוסף השאלה מתמדת, המושכרים בעלות נמוכה בחנות "מכלול" על פי תנאי החנות לסמסטר אחד או לשנת לימודים מלאה.

 7. ספרים ניתנים להשאלה בין 4 ל- 16 יום, בהתאם לקבוצת ההשתייכות שלהם :
  ספרי לימוד - ל-4 ימים.
  ספרי עיון - ל-7 ימים.
  ספרי קריאה - ל-16 ימים.

 8. אנשי הסגל האקדמי רשאים לשאול ספרים המופיעים בסילבוס עד סוף הסמסטר השוטף. על אנשי הסגל לחדש השאלה בתום כל תקופה ע"י הבאת הספרים לספריה.

 9. סטודנט רשאי לשאול מספר ספרים בהתאם לקבוצת ההשתייכות שלו:

  9.1 סטודנטים ללימוד הנדסה זכאים להשאלה של 20 ספרים בו-זמנית.
  9.2 סטודנטים במכינות השונות זכאים להשאלה של 4  או 10 ספרים בו-זמנית בהתאם לסוג המכינה.

 10. ההארכות מתבצעות ע"י הקצאות בנות 4 ימים נוספים לכל הארכה.

 11. הארכה אוטומטית נעשית ע"י מערכת הספריה אם אין הזמנה לפריט. הארכה זאת מסתיימת בתום תקופת 4 חודשים אחרי יום ההשאלה, ואי החזרת הספר לשם שאילתו מחדש גוררת קנס.

 12. יש להיכנס באופן שוטף לכרטיס הקורא ולעקוב אחרי מועדי ההחזרה של הפריטים שברשותכם. אין להישען אך ורק על התזכורות הנשלחות מן המערכת בשל תקלות תקשורת.

 13. נא להחזיר את הספרים במועד הנקוב. איחורים יביאו לחסימת זכויות השאלה, לקנסות , ולשימוע בוועדת משמעת:

  13.1. פריט רגיל:
  איחור עד 7 ימים - יביא לחסימה של שירותי הספריה לתקופה של 10 ימים.
  איחור מעל 7 ימים יחוייב בקנס בסך של 3 ש"ח ליום או לחלק ממנו.
  13.2. פריט מוזמן/שמור:
  קנס בסך 6 ש"ח עבור כל יום איחור או לחלק ממנו.ברכת שימוש נעים ויעיל בספריה
מאחל צוות עובדי הספריה.