תכניות לימודים-הוראה

תכנית לימודים

לימודים לתעודת הוראה בהנדסה ובמתמטיקה - מהנדס עם ערך מוסף

מטרת התכנית היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק ומקיף באחד ממקצועות ההנדסה הנלמדים במכללה ו/או במתמטיקה, שישתלבו בהוראה במערכת החינוך.
לימודי ההוראה פותחים בפני הבוגרים הזדמנות להשפיע על עיצוב דור העתיד, תורמים לפיתוח אישי ומרחיבים את אפשרויות התעסוקה של הבוגרים.
תכנית לימודי ההוראה מקנה לסטודנטים כישורי הוראה, הבנה בתחומים פדגוגיים, תפיסה ערכית-חברתית, ומוטיבציה לעסוק בהוראה. התכנית מכוונת לחשיפה והרחבת אופקים של הסטודנטים בתחומי מדעי-הרוח והחברה בכלל וחינוך ופדגוגיה בפרט. תכנית הלימודים כוללת מגוון קורסים בתחומי החינוך וההוראה, כגון: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופילוסופיה של החינוך, שיטות הוראה והערכה, מחקר חינוכי והתנסות מעשית משמעותית בהוראה בבתי-ספר.
התכנית שמה דגש על שילוב בין שיטות הוראה והערכה מסורתיות לשיטות חדשניות ומגוונות, ובפרט לגישות חדשניות להוראת מקצועות מדעיים הנדסיים ומתמטיקה בעידן המודרני. תכני הלימוד מדגישים דרכי הוראה והערכה המקדמות פיתוח כישורי חשיבה, כישורי למידה עצמאית ולמידת צוות.
החל משנת הלימודים תשע"ג מפעילה המחלקה מסלול לקבלת תעודת הוראה משולבת, במקצוע הנדסי ובמתמטיקה. התכנית מאפשרת למהנדסים לקבל תעודת הוראה בתחום ההנדסי שבו התמחו, וגם במתמטיקה, ובכך להרחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם כמורים. מהנדסים המעוניינים להשתלב בתכנית זו נדרשים להשלים ידע בנושאים מתמטיים שאינם נלמדים במסגרת לימודי ההנדסה.
מבנה הלימודים גמיש: ניתן לפרוש את לימודי ההוראה על פני שלושה סמסטרים או יותר, תוך התאמת תכנית אישית לכל סטודנט. הלימודים מתקיימים ברובם בשעות אחר הצהריים והערב.
לימודי ההוראה מוצעים לסטודנטים/ות מן המכללה החל מן הסמסטר הרביעי ללימודים, וכן למהנדסים ואקדמאים בוגרי המכללה ומוסדות אקדמיים אחרים בעלי תואר המקביל לתארים שמעניקה המכללה.

סטאז' בהוראה

היחידה מפעילה גם תכנית של התמחות בהוראה (סטאז'): התכנית מיועדת לבעלי תעודת הוראה, בשנת עבודתם הראשונה בבית הספר. במהלך השנה מקבל המורה ליווי של חונך מקצועי מבית הספר, ומשתתף בסדנת סטאז' במכללה בהיקף של 60 שעות. מטרות הסדנה הן לתת תמיכה מקצועית, רגשית וחברתית למורה בשנתו הראשונה במערכת. ההתמחות נדרשת לשם קבלת רישיון הוראה של משרד החינוך.

רישיון הוראה

למורים מנוסים! ניתן ללמוד לקבלת רישיון הוראה, בכפוף להנחיות משרד החינוך.