טפסים

מסמכים ואישורים למתעניין

פגישת הייעוץ האישית למתעניין בלימודי מכינה אינה כרוכה בתשלום.
על מנת להפיק את המרב במהלך פגישה זאת, מומלץ למתעניין להצטייד באישורים הרלוונטיים כבר בעת הפגישה הראשונה, אולם אין הכרח להגיע עם כלל המסמכים, אלא, רק עם האישורים / המסמכים המסומנים ב-*, את מרבית האישורים / מסמכים הדרושים ניתן להביא גם לאחר פגישת הייעוץ הראשונית אך לא יאוחר ממועד תחילת הלימודים.

 • צילום תעודת זהות (לבני קיבוץ - נא לצרף צילום ספח ת.ז. עם כתובת הקיבוץ)
 • צילום תעודת זהות של אחד ההורים עם ספח ילדים
 • 1 תמונת פספורט
 • צילום תעודת שחרור / פטור מצה"ל.
 • אישור חייל בודד- מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים + אישור לתשלום מימד.
 • צילום גיליון ציוני בגרות / תעודת גמר/ 12 שנות לימוד מביה"ס.
 • אישור מקצועות חסרים מביה"ס  / אישור פתיחת תיק אקסטרני במשרד החינוך.
 • צילום ציון פסיכומטרי.
 • צילום תעודת נישואין / גירושין של התלמיד + ת.ז. עם פרטי ילדים
 • צילום רישיון רכב של התלמיד.
 • בני קיבוץ-  אישור ממזכירות הקיבוץ חברות במשק.
 • הורים שכירים: טופס 106 לשנה אחרונה.
 • הורים עצמאיים: מס שומה לשנה אחרונה ממס הכנסה.
 • הורים פנסיונרים / הורים שאינם עובדים: אישור מביטוח לאומי על הכנסות / אי תשלום גמלה.
 • אישורי הכנסות נוספות: קצבת שארים, קצבת נכות, דמי אבטלה, מזונות, וכד'.
 • אישורי חובות בבנק, עיקולים, פסקי דין (לא תדפיסי חשבון בנק)
 • צילום ת. גירושין, ת. פטירה אישורי מחלות, נכות ואשפוזים של התלמיד ומשפחתו.
 • הוצאות רפואיות : תרופות יקרות, טיפולים, נסיעות לטיפולים (באישור רופא, קבלות).
 • צילום תעודת נכה צה"ל / יתום צה"ל / משפחה שכולה- של התלמיד + בני משפחתו.
 • 150 ש"ח דמי רישום למכינה - ברטיס אשראי בלבד.
 • במידת הצורך ניתן לבצע במשרד המכינה העתקים של האישורים / מסמכים הדרושים, ללא תשלום.