מלגות והלוואות

מערך מלגות נרחב עומד לרשות הסטודנטים ומסייע להם. המלגות ניתנות באמצעות לשכת הדקן, ונחלקות למספר קבוצות כמפורט להלן.
 
מלגות סיוע
מלגות הניתנות על סמך קריטריונים סוציו-אקונומיים ואקדמיים שנקבעו מראש ע"י ועדת המלגות, אישורן מותנה בפעילות חברתית.
ניתן להגיש בקשות למלגות החל מתחילת שנה"ל ועד 30 בנובמבר. תשובות יישלחו לקראת חודש מרץ.
 
מלגות מצטיינים
ניתנות עבור הצטיינות בלימודים ומותנות בפעילות חברתית.
 
מענקי סיוע
ניתנים עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים מיוחדים.
 
מלגות פר"ח
מלגות הניתנות לסטודנטים הפעילים במסגרת פר"ח (פרויקט חונכות) ומכסות חלק ניכר משכר הלימוד השנתי (ללא תלות במצב כלכלי). במסגרת הפרויקט מקדישים הסטודנטים כארבע שעות שבועיות לפגישה עם החניך - תלמיד בי"ס באזור טעון טיפוח. ההרשמה נעשית באתר פר"ח באינטרנט: www.perach.org.il.
 
מלגות מקרנות חיצוניות
קרן אייס"ף, קרן סאקט"א רש"י, עתידים לתעשייה ועוד - פרטים בדקנט הסטודנטים.
 
הלוואות
משרד הדקן מסייע לסטודנטים בקבלת הלוואות ממקורות חיצוניים (בנק המזרחי), המיועדות בעיקר לצורך סיוע בתשלום שכר הלימוד. הגשת בקשה להלוואה נעשית באמצעות משרד הדקן ומותנית באישור הבנק.
 
הלוואות ומלגות ממשרד החינוך
הלוואות הניתנות לסטודנטים במועדים הנקבעים על ידי משרד החינוך ומתפרסמים על גבי לוחות המודעות. טופסי בקשה להלוואה ניתנים לרכישה ב"מכלול". את הבקשות יש לשלוח ישירות לקרן.
 
מלגות לתלמידי מכינות
כ-80% מהסטודנטים במכינה מסתייעים במלגת לימודים ובמלגות קיום חודשיות (במימון ממלכתי) בהתאם לקריטריונים שנקבעו. סטודנטים בגילאי 26-19 רשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד ומלגת קיום. הזכאות לסיוע נקבעת עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים. טופסי רישום למכינה בצירוף אישורים מתאימים (שיפורטו בפגישת הייעוץ האישית), כמותם כהגשת בקשה למלגה. משוחררי צה"ל שלא תאושר להם מלגת לימודים - יוכלו לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון האישי.
 
מלגות עידוד
המכללה מציעה מגוון מלגות שמטרתן לעודד הרשמה לתכניות לימוד חדשות. השנה מוצעות מלגות לתכנית בהנדסה אופטית.
 
מלגה מלאה לשנת הלימודים הראשונה
נרשמים שיתקבלו לתכנית הלימודים בהנדסה אופטית יזכו למימון של 100% בשנת הלימודים הראשונה. מחצית המלגה מותנית בהשתתפות בפרויקט החונכות. פרטים נוספים בפרק "הנדסה אופטית".
 
מלגת עידוד רב-שנתית בהנדסה אופטית
המכללה מקדמת תכנית מלגות רב-שנתית כדי לעודד סטודנטים השואפים למצוינות ללמוד מקצוע ייחודי ונדרש כהנדסה אופטית. לסטודנטים שהישגיהם יהיו גבוהים בכל שנה עפ"י היעדים שנקבעו, מבטיחה התכנית 100% מלגה למשך ארבע שנים (מחציתה מותנית בהשתתפות בפר"ח). מלגה זו אינה באה במקום מלגות המצטיינים הנזכרות לעיל. פרטים נוספים בפרק "הנדסה אופטית" להלן.
 
עידוד מועמדים בעלי הישגים גבוהים במיוחד
בהתאם לתפיסתה פותחת המכללה את שעריה בפני קשת אוכלוסייה רחבה ובמקביל שואפת לדרבן סטודנטים בעלי נתוני פתיחה גבוהים לבחור בה כמקום לימודיהם. לצורך כך הנהיגה המכללה פרסים כספיים למועמדים עם ציונים פסיכומטריים גבוהים במיוחד. פרסי העידוד מוענקים לסטודנטים לפי שני מִדרגי ציונים: מציון פסיכומטרי מסוים עד 700; מציון פסיכומטרי 700 ומעלה. מדי שנה מתכנסת ועדה ייעודית, שתפקידה לקבוע את גובה הפרס ואת הציון ההתחלתי המזכה במלגה.
 
מלגת עידוד לנשים במחלקות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ומכונות
מועמדות שיבחרו במקצועות הנדסת חשמל ואלקטרוניקה או הנדסת מכונות, יזכו למלגת עידוד בסמסטר השני של שנה א'. גובה המלגה משתנה משנה לשנה.