8.2.2018

מכרז 02/2018 להצבת מדפסות ומכונות צילום

מועד כנס/סיור קבלנים: 14.2.18 בשעה 10:30 באודיטוריום M112 בבניין M
מועד אחרון לשאלות הבהרה:  25.2.18 בשעה 9:00
מועד סיום הגשה:  5.3.18 בשעה 12:00
 
זוכה במכרז: " חב' מפעיל בע"מ"

פירוט המכרז
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מזמינה בזאת הצעות להצבת מדפסות ומכונות צילום.
 
נוסח מודעות

 

מסמכים

 

 

 

הודעות

מועד הגשה חדש: 20.3.18 עד השעה 9:30 (מעטפות שלא יהיו בתיבת ההצעות בזמן יפסלו)

 

 

ההתכנסות של כנס הקניינים בתאריך 14.2.18 בשעה 10:30  תתקיים בחדר M112 בבניין M     שאלות/ תשובות הבהרה
    שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד לתאריך 25.2.18 עד השעה 9:00 
    השאלות תוגשנה בכתב בלבד,  למייל ortal108@braude.ac.il .
    טל' לבירורים: 04-9086495

 חזור לרשימה