ימי עיון והשתלמויות

אחת מהמטרות של המרכז היא לטפח את סגל ההוראה האקדמי  וליצור מסגרת הולמת להתפתחותו המקצועית שתתרום לשיפור איכות ההוראה. המרכז פועל בתחומים שונים על-מנת להשיג מטרה זו, בין השאר בהשתלמויות וליווי פדגוגי.

בנוסף, מציע המרכז תכנית לקליטה וליווי של מרצים חדשים שמטרתה להקל על השתלבותם במכללה, לחזק את תחושת השייכות שלהם, להגביר פעילותם בה ולהקנות להם מיומנויות הוראה ראשוניות.

להלן תיאור כמה מן ההשתלמויות למרצים שהועברו במכללה:

הכשרה ברטוריקה לסגל הוראה וניהול
סדנת ההכשרה ברטוריקה, מתרכזת בעיקר בטיפוח שני כישורים מרכזיים: שיפור יכולת העמידה בפני קהל וחיזוק הביטחון העצמי ; והעצמת כישורי ניתוח ביקורתיים של טקסטים ונאומים מושמעים.
הסדנה נבנתה מסדרת מפגשים, כל מפגש כלל חלק תיאורטי שבו נלמדים יסודות הרטוריקה וטקסטים מכוננים מהתרבות הישראלית והבינלאומית, וחלק סדנאי - מעשי.
החלק הסדנאי כלל תרגול הכלים שנלמדו, במיוחד תרגול של משחק ה"דיבייט".ההכשרה ניתנה על ידי חברת "רטוריקה" בניהולו של מר אורי זכאי, מומחה ומרצה לרטוריקה באוניברסיטת חיפה, בטכניון ובמרכז הבין תחומי בהרצליה.

מהוראה להנחיה - מושגים בהנחיית קבוצות
שינויים בחשיבה חינוכית אודות דרכי הוראה המקדמות תהליכי למידה, וחידושים בסביבת הלמידה עתירת הטכנולוגיה, מחייבים רכישת מיומנויות השונות מהנדרש בהוראה פרונטלית. תפקידי המרצה משתנים, ובנוסף למסירת ידע והסברת החומר, נדרשת יכולת להנחות סטודנטים בהבנת עקרונות תחום הדעת, באיתור וניתוח מידע רלוונטי, וברכישת יכולות למידה לאורך החיים.
ההשתלמות עסקה במושגים בסיסיים בהנחית קבוצות, בהעלאת מודעות לסגנון האישי, ודרכי אינטראקציה עם סטודנטים. מטרת ההשתלמות הייתה לבחון דרכים להרפות מהגישה הפרונטלית הסמכותנית, לשפר את האווירה בכיתה, לטפח דרכי הוראה התורמות לעידוד סטודנטים ללמידה פעילה וללקיחת אחריות רבה יותר על עבודתם.
ההשתלמות הועברה על ידי ד"ר יהודית אברהמי-עינת, מנחת קבוצות מוסמכת, ובעלת נסיון בהכשרת מנחים קבוצתיים.

המנחה כמאמן - גישת האימון (coaching) ויישומה בהנחיית סטודנטים
השתלמות בגישת האימון הועברה לקבוצת מרצים ועוזרי ראשי מחלקות במכללה. מטרת ההשתלמות היא ליישם כלים, שיטות וגישות באימון בתהליכי ההנחייה של הסטודנטים. בנוסף, פיתוח גישה חיובית והנעת סטודנט להשגת יעדיו הרצויים.
ההשתלמות הועברה על-ידי נציגים של חברת "מאמנים".