כלים לגילוי שמות כתבי העת על פי קיצוריהם:
1. Journal Title Abbreviations (מבית Web of Science), לחיפוש הקש CTRL+F או חפש אלפבתית.
2. TDnet - ממשק הכולל גם מידע על טווח השנים להם אנו מנויים לכל כתב עת.
3. NLM Catalog: Journals referenced in the NCBI Databases