מחלקות ופעילויות הספריה

מחלקות הספריה עוסקות בהזמנות ורכש על פי צרכי המוסד ומחלקותיו, ניהול תקציב הספריה, קיטלוג מיון ומפתוח של הפריטים, הבאה של פריטים מספריות אחרות והשאלה של פריטי המידע לקוראים תוך ניטור תקופות ההשאלה. אנשי הספריה עוסקים גם כן בהדרכה וביעוץ לסטודנטים ולמרצים.

לספריה תפקודים רבים המתבצעים "מאחורי הקלעים" והם המאפשרים את שירותי הקהל הנראים לעין.

הספריה מתווכת, למעשה, בין ספקי המידע לבין הקוראים, ומחזיקה במערכת הממוכנת שלה נתונים רבים.

המערכת הממוכנת מבוססת על סביבת העבודה "אלף 500" מטעמה של החברה הישראלית/הבינלאומית Ex-Libris.

מערכת זאת מתפקדת כמערכת ERP, המנהלת את נתוני ספקי הספריה, את הזמנות הספריה, את תקציבה, את נתוני פריטי הספריה לסוגיהם השונים ואת נתוני הקוראים.

המערכת מרכזית, ובעלי התפקידים בספריה מתחברים אליה על פי הנושא עליו הם אחראים, תוך השפעה ותלות הדדית, ותוך כדי שמירה על סטנדרטים מוקפדים של הזנת נתונים.

שמירה על סטנדרטים אלה, הן הבינלאומייים והן התקניים בספריה, הכרחית להבטחת השליטה הנאותה על ההיקף הרחב של הנתונים ועל איכותם.