1. השאלה
 
השאלת ספרים

שירותי מחלקת ההשאלה ניתנים רק עם הצגת כרטיס סטודנט מעודכן. השאלה מתבצעת עם הצגת הספר המבוקש.
ההשאלה הינה אישית ואין הקורא יכול להעביר זכויות השאלה לקורא אחר. תאריך ההחזרה מחייב את הקורא להחזיר במועד זה.
ספריית המכללה מסודרת על פי שיטת המיון של דיואי. הכרת השיטה מקלה על הקורא את ההתמצאות ואיתור החומר בספרייה.

קבוצות הקוראים הזכאיות להשאלה:

1.סטודנטים לתואר ראשון (BSc ) ולתואר שני ((MSc , וסטודנטים ללימודי הוראה ולהשלמות יום וערב לתארים שונים – - עד 20 ספרים בו זמנית.
2.תלמידי מכינות להנדסה - 4 או 10 ספרים בו זמנית, בהתאם לסוג המכינה.
3.סגל ההוראה –עד 25 ספרים בו זמנית.
4.בוגרי המכללה (במשך שנה אחת בלבד לאחר קבלת התואר, ועם הפקדת המחאת בטחון ע"ס 500 ש"ח) – - שני ספרים.
5.קוראי חוץ (עם הפקדת המחאת בטחון ע"ס 500 ש"ח, ואישור שנתי שוטף) – - ספר אחד.
 
תקופות השאלה:

ספרי האוסף הרגיל - 7 ימים.
ספרי לימוד מבוקשים - 7 ימים.
ספרי קריאה – 16 יום.

ספרים בעלי פסים צבעוניים מוגבלים כדלקמן:

בעלי פס אדום – - יעץ, אינם להשאלה.
בעלי פס צהוב – - כתבי עת, אינם להשאלה.
בעלי פס כחול – - ספרי לימוד לשימוש בספרייה בלבד ואינם להשאלה.
בעלי פס כסוף – ספרי השאלה מתמדת בהשכרה ב"מכלול" לסמסטר או לשנה אקדמית מלאה.
בעלי פס שחור –- שמורים, לשימוש בספרייה בלבד, ולהשאלה עם הפקדת כרטיס סטודנט, ממועד סגירת הספרייה עד 8:00 בבוקר, שעת פתיחת הספרייה, או לסוף שבוע, מיום ו', באותם תנאים.


הארכת תקופת ההשאלה

הארכת תקופת ההשאלה ניתנת גם ללא הבאת הספר לספרייה, בתנאי שאינו מוזמן ע"י קורא אחר.
ההארכה ניתנת לתקופות בנות 7 ימים כל אחת. על הקורא מוטלת האחריות להחזיר ספר מוזמן במועד ההחזרה ללא תנאי אם לא התבצעה הארכה. עליו להגיע לספרייה עם הספר, גם אם הוא מחוץ לתחומי המכללה.

מדי לילה מתבצעת הארכה אוטומטית במערכת הספרייה לכל הספרים המושאלים שלא הוזמנו.
הארכה זאת נמשכת עד חצי שנה, ובסיומה על הקורא להשיב את הספר לספרייה או לשאלו מחדש.

הזמנת ספרים

הזמנת ספרים על ידי הקוראים מתבצעת דרך קטלוג הספרייה.
אין קורא יכול להזמין ספר שעותק שלו כבר נמצא בידו.
הגעת ספר מוזמן מצוינת בכרטיס הקורא המזמין, וכן נשלח לקורא אמייל המודיע שהספר ממתין עבורו. ספר מוזמן ממתין לקורא יומיים בלבד בדלפק ההשאלה.

החזרת ספרים

על הקוראים לשמור על שלמות הספרים.
החזרת ספרים מתבצעת ע"י הנחת הספר בארגז ההחזרה שבדלפק ההשאלה.
אי החזרה במועד הנקוב יביא לשלילת זכות ההשאלה של הקורא, כדלקמן:
על כל תקופה בת 7 ימי אחור תישלל זכות ההשאלה ל-10 ימים.
איחור מעל 7 ימים יחויב בקנס בסך של 3 ש"ח ליום או לחלק ממנו.
אחור בהחזרת ספר ממחלקת השמורים יביא לקנס כפול.
על הקורא לעקוב אחר מצב השאלותיו והזמנותיו באמצעות כרטיס הקורא בקטלוג הספרייה.
 
ספרים אבודים

על הקוראים לפצות את הספרייה תמורת ספרים שאבדו או הושחתו.
על הקורא לרכוש עבור הספרייה ספרים חליפיים.
 
 
2. השאלה בין ספרייתית

לשירות קוראי הספרייה, המרצים והסטודנטים, עומדת ההשאלה הבין ספרייתית. במסגרת שירות זה מובאים חמרי למידה והוראה עבור הקוראים מספריות אחרות ומשירותי מידע בארץ וברחבי העולם. השירות חינם למרצים ועלותו לסטודנטים בהתאם לעלויות הנדרשות מהספרייה.

3. יעץ

מחלקת היעץ בספרייה מתווכת בין הקורא לבין שפע המידע שבספרייה. היא מסייעת בהכרת אוספי הספרייה וחיפוש מידע.
 
שירות היעץ מתחיל בדלפק ההשאלה. העזרה ניתנת במספר מישורים:
1.תפעול המערכת ברמת איתור פריטים ומידע על נתוני השאלה והזמנה של קורא.
2.שימוש במאגרי המידע.
3. עריכת חיפושים.

מחלקת היעץ ממליצה על השימוש ב- Mendeley, לארגון המידע הביבליוגרפי של עבודות הקוראים. בכלי זה ניתן לאמץ את שיטת הציטוט המועדפת על המחלקה בעת הגשת עבודות המחקר.
 
אוסף ספרי היעץ נמצא בסופו של הטור השמאלי של הכונניות בקומת הכניסה לספרייה, וכולל מילונים, אנציקלופדיות. ספרים אלה מסומנים בפס אדום ואינם ניתנים להשאלה.
 
4. כתבי עת

אוסף כתבי העת בספרייה כולל מעל 30,000 כותרים, רובם מקוונים.

כתבי העת הכרוכים, הלועזיים והעבריים, מסודרים על פי נושאיהם בסוף טור הכונניות הימני, בקומפקטוס, בקומת הכניסה של לספרייה.

החוברות השוטפות מוצגות על כונניות כתבי העת, בחלוקה נושאית,  בכניסה לספרייה מצד ימין.

כל כרכי כתבי העת מסומנים בפס צהוב, ואינם להשאלה. כן לא ניתן להשאיל את החוברות השוטפות.

בעת צילום המאמרים יש לשמור על היקף מתאים לעמידה בחוק זכות יוצרים ושימוש הוגן.
 
5. מדיה
 
מחלקת המדיה כוללת את החומר הלא-ספרי הכולל מפות, תקליטורים ו - USB, שקופיות והרצאות וידאו. הגישה אל ההרצאות אפשרית מקטלוג הספרייה, מכל עמדה ברחבי הקמפוס ומחוצה לו. ההרצאות ניתנות לדלייה על פי נושא ומשמשות ללימוד שוטף ולתרגול נוסף.

6. רכש

מחלקת הרכש עוסקת ברכש חומר ספרי ולא-ספרי, עברי ולועזי, עבור הספרייה. מדיניות הרכש מנחה את הספרנים לענות על צרכי הלימודים על פי בקשות המרצים ועל פי הצורך המסתמן בספרייה במשך השנה.

מחלקת הרכש שומרת על מידע מעודכן בנוגע למצאי הספרות המקצועית הלועזית בעולם באמצעות קטלוגים שוטפים , וממליצה לכל המרצים להיות עמה בקשר כדי לאתר נתונים מדוייקים תהליך זה חיוני להזמנת הפריטים הנכונים לצורך המרצה ותלמידיו. הפריטים המבוקשים על-ידם; מחבר, כותר, מו"ל, מהדורה, שנה,ISBN , וכו'.

לרשות המרצים טופס מתאים לנושא זה. הקישו כאן לצפייה בטופס, להדפסתו ולמילויו.
אפשר גם לשלוח את פרטי ההזמנה בדואר אלקטרוני, אל הספרייה.

מדיניות הרכש של ספריית המכללה עומדת על רכישת ספר אחד לכל שישה סטודנטים לכל פריט מקריאת החובה, וספר אחד לקורס לכל פריט שהינו קריאת רשות, פרט לרכישת ספר נוסף מקריאת החובה למרצה, המושאל לו למשך הקורס.

 
7. קטלוג

מחלקת הקטלוג עוסקת בתיאורם הפיסי של פריטי הספרייה, ובשילובם בקטלוג.

תוך כדי הקיטלוג, מוקצים לפריטים כותרי נושאים/מילות מפתח, הן בעברית והן בלועזית, לתיאור נושאי העניין בהם הם עוסקים. כותרי נושאים/ מילות מפתח אלה מאפשרים דליית מידע ממוקדת לפי נושא מקטלוג הספרייה.

קטלוג הספרייה שואף לעמוד בתקני מערכת הכללים AACR2, FRBR, FRAD, MARC , ו- RDA ומטרתו להגיע להשתלבות במערכת הקטלוג האקדמית הלאומית, ולהשתתף ברשימות המונוגרפיות והסדרונים הנמצאים בספריות האקדמיות של ישראל וברחבי העולם.

8. מיון

מחלקת המיון עוסקת בתיאור תוכנם של הפריטים הנרכשים, ע"י הקצאת קוד ההעמדה על המדף, המשמש גם לתיאור נושאם. מערכת הקודים הנה של מערכת Dewey Decimal Classification) DDC)
הקשה כאן תקשר אותך לתיאור מפורט יותר של מערכת זאת.

לצד מערכת הקודים של ה-DDC , מתוארים הפריטים בקטלוג בעזרת מילות מפתח נושאיות, המאפשרות לקבל רשימות ביבליוגרפיות בנושא מבוקש.