ועדות המרכז

פעילות המרכז מתואמת באמצעות ארבע ועדות משנה: ועדת היגוי הקובעת את מדיניות הפעולה של המרכז, ועדה לקידום ההוראה וטיפוח המרצה וועדה לקידום הלמידה וטיפוח הלומד, המשותפות למרכז ולועדה לעניינים אקדמיים, וועדה נוספת לליווי מחקרי של הפרויקטים המתבצעים במסגרת המרכז.
הועדות מורכבות ממרצים מהמחלקות האקדמיות השונות במכללה, שהם בעלי עניין מיוחד ו/או תחום התמחות הקשור להוראה ולמידה, ובפרט, ממרצים מן המחלקה להוראה ולימודים כלליים.