עץ אתר אקדמי

יחידת תוכן

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
רח' סנונית 51, ת.ד. 78, כרמיאל 2161002
טלפון (מרכזיה):
04-9901911
חובש:
050-4041302 (מקוצר #7703)
מרכז מידע והרשמה למועמדים
טלפון:
1-700-70-80-05 (9099*)
פקס:
04-9901751
דוא"ל:
rishum@braude.ac.il