הנחיות לחתימה על ציוד

 • חתימה על ערכות פרוייקט משמעותיות/יקרות -  אלטרה, רספברי - רק באישור מנחה.
 • מעל לשניים/שלושה פריטים - יש לבוא עם רשימה מוכנה מראש (רכיב-כמות) הכוללת (לפחות) שם מלא, תאריך.
  כתובה בעט ולא בעפרון.
  רשימה פיזית על נייר ולא הקראה ממסך הנייד או המחשב.
  ניתן להשתמש בטפסים מוכנים בצד ימין לחלון השירות - למלא את כל השדות הנדרשים. 
 • במקרה של רכיב תקול או חשוד כתקול - אין לזרוק אותו. יש לסמן אותו ולהביא למחסן להחלפה/בדיקה/פסילה של הרכיב.
 • יש להודיע באופן יזום אם הרכיב המבוקש נועד להחליף רכיב קיים שטרם הובא לבדיקה/פסילה, או נועד לגבות רכיבים מעבר לנדרש בפרוייקט.
 • עבור רכיבים תקולים יקרים/משמעותיים - החלפת הרכיב באישור כתוב מהמנחה לאחר בדיקתו את הרכיב.
 • במקרה של מטריצה לא עובדת כנדרש - יש לסמן את החורים הלא תקינים - לבדיקה ע"י המחסן.
 • אין השאלה של רכיב עקב שכחה. במקרה של אובדן רכיב משמעותי, יכול להיות שיהיה הליך תשלום לגביו.
 • ברשימה יש לרכז רכיבים זהים יחד, ללא חזרות. רצוי לקבץ אותם לפי סוג רכיב.
 • אין להשאיר ברשימה רכיב ללא ציון מפורש של כמות, גם אם הכמות היא 1.
 • בקשת רכיב לפי דגם/ערך. לא יתקבלו בקשות לפי תיאור פונקציונלי, שרטוטים.
 • רכיבי IC - חשוב לא לבלבל בין כמות שערים לוגיים נדרשת לכמות הרכיבי IC הרלוונטיים, יש לציין כמות רכיבים בלבד.
 • אין להניח הנחות לגבי הרשימה - מה שלא רשום במפורש - לא בטוח שיתקבל.
 • אין לנו "ערכת רספברי" או "ערכת ווירפ" - יש לציין את כל הרכיבים הדרושים במפורש ובנפרד.
 • רכש רכיבים חדשים - באישור מנחה/מרצה בלבד. עם ציון דגם, כמות כוללת (כולל גיבוי נדרש) ומקום שניתן לרכוש ממנו.
  חשוב לדעת שרכש לוקח זמן, ולבקש כמה שיותר מראש.
 • לדים - לומר מראש אם צריכים צבעים שונים או לא.
 • לחצנים - לציין מראש אם מדובר בלחצן או מתג.
 • חוטי קצר - לומר במפורש כמות וסוג הקצוות (זכר/נקבה).
 • יש להשתדל ,במידת האפשר - לא לחתוך כבלים או לעשות נזקים בלי הפיכים לציוד/רכיבים, כולל דבק חזק מדי . המחסן תמיד מוכן להציע פתרונות חלופיים אשר ישמרו על הציוד, במקרים בהם פתרונות כאלה קיימים. אם יתברר שאין ברירה - אז מותר.
 • יש רשימה אחת לפרוייקט, חתום אחד. לא לעשות כפל חתומים על אותו פרוייקט.
 • יש לבדוק את תכולת מזוודת הכלים במעמד החתימה. מומלץ לבדוק גם לחצני תנין של הכבלים לוודא כי אינם תפוסים או נעולים.
 • נגדים משתנים - יש לציין האם צריכים טרימר או פוטנציומטר מתכתי גדול.
 • המחסן לא משאיל כלים או מכשירים, רק רכיבים וערכות אלקטרוניקה.
 • אין שירות לפרוייקטים פרטיים/אישיים אשר לא במסגרת המכללה וללא מנחה אקדמי.
 • לא ניתן לרכוש ציוד ממלאי המחסן.
 • אין אישור לבצע פרוייקט הכולל רחפן.
 • מחסן לא מחלק סוללות - רק בתי סוללה, אם נדרש. רכש הסוללות באחריות הסטודנט.
 • זיווד הפרוייקט באחריות הסטודנט.