הסכם אירוח

קבלת מגורים במעונות הסטודנטים מותנית בחתימה על הסכם אירוח שמהווה הסכם משפטי לכל דבר. ההסכם כולל מידע על תקופת ההרשאה לאירוח במעונות, על שירותים נלווים שהמכללה מתחייבת להעניק לדיירים, על נוהל ביטול מעונות ומצבים שונים כגון הפרה של הסכם האירוח. ניתן להוריד את הקובץ הבא לצורך עיון בהסכם האירוח.

לעיון בחוזה