הארכת חוזה המגורים

חוזה המגורים תם בתאריך 30 יוני בכל שנה.
לדיירים ניתנת האפשרות להאריך את חוזה המגורים למשך תקופת הקיץ, דהיינו בין התאריכים 1 יולי עד 15 ספטמבר באותה השנה.
בתקופה זו עלות שכר הדירה תהיה גבוהה יותר בכ - 20% מהעלות במהלך שנת הלימודים. אם תוארך רשות המגורים לתקופה נוספת - כי אז כל תנאי חוזה המגורים יחולו על התקופה המוארכת.
הארכת החוזה מותנית באישור ההנהלה.
לדיירים המתגוררים בקיץ והתקבלו למגורים לשנה"ל הבאה תינתן האפשרות לגור ברצף במעונות. 
במהלך חודש מאי יפורסם על גבי לוחות המודעות בכל בניין וישלח במייל "טופס בקשה להארכת חוזה המגורים" לחודשי הקיץ
את הטופס ניתן להוריד מאתר המעונות.