עזיבה

יום העזיבה - סיום המגורים במעונות
על כל סטודנט לבצע תהליך זיכוי מהחדר בזמן עזיבת המעונות או במעבר לחדר אחר. תהליך הזיכוי שונה במעט בהתאם לסוג החדר בו מתגוררים. במידה והמגורים הם בדירה הכוללת מספר חדרי שינה - יש לנקות הן את החדר והן את החלק היחסי באזור המשותף בדירה. במידה והמגורים הם בדירת חדר (המיועדת לשניים) יש לנקות את כל הדירה.

חוזה המגורים תם בתאריך 30.6 על הדיירים המסיימים את מגוריהם במועד זה, להגיע למשרד המעונות למסירת המפתחות רק לאחר שמילאו אחר הנחיות הנוהל הבא:

נוהל עזיבת הדירה
יש לקבוע מראש עם אב הבית את המועד בו הוא יגיע לחדר ע"מ לבדוק את מצב החדר. כמו כן יש לברר איתו (או במשרד המעונות) מהו החלק המשותף בדירה שיש לנקותו לקראת הזיכוי.

שלבי הזיכוי:

  1. על הדיירים לנקות ולשטוף היטב את דירתם (כולל: כיריים, מטבח, מקרר, שירותים, מקלחת, חרסינות, ארונות וכיו"ב).
  2. הסרת מדבקות מהקירות / דלתות / חלונות
  3. יש לפנות כל פריטי ציוד אישי.
  4. חובה לנתק את המקרר מהחשמל לאחר ניקיון והפשרה ולהותירו פתוח.
  5. אין להשאיר מצרכים, אוכל וכלים בדירה/חדר.
  6. יש לבדוק את הימצאותו ושלמותו של כל הציוד שהתקבל בתחילת המגורים ולדווח על חוסר או תקלה.
  7. יש לכבות אורות, לסגור חלונות ולנעול את הדירה.
  8. על אחרון הסטודנטים העוזב את הדירה מוטלת האחריות למסירת הדירה בהתאם לנוהל זה ולכן הדיירים הממשיכים לגור בדירה ידאגו לכך שחבריהם העוזבים לפניהם יותירו את חדרם ע"פ ההוראות הנ"ל. עזיבה שלא לפי נוהל זה, חוסר או נזק כלשהו שיתגלו יחייבו בתשלום את כל דיירי הדירה.
  9. הזמנת אב הבית לביקורת (כאמור לפי תיאום) והחזרת המפתח לאב הבית.
  10. קבלת טופס זיכוי.