קורסי חובה

ה-ש"ש הרצאה     ת-ש"ש תרגול    מ-ש"ש מעבדה
 
מס' קורס שם הקורס
ה
ת
מ
הקורס ניתן למחלקה
11179 מבוא לפיזיקה אקדמית
3
3
-
כל המחלקות
11021
פיזיקה 1
3
2
2
תכנה
11022
פיזיקה 2
4
2
2
תכנה
11194 הכנה לפיזיקה מ'
2
3
-
חשמל ואלקטרוניקה
11024 פיזיקה 1 מ 3 2 2 חשמל ואלקטרוניקה
11025 פיזיקה 2 מ 3 2 2 חשמל ואלקטרוניקה
11028 פיזיקה 3 מ 3 1 - חשמל ואלקטרוניקה
11023 פיזיקה 1 ב 2 1 2 ביוטכנולוגיה
11026 פיזיקה 2 ב 2 1 2 ביוטכנולוגיה
11027 פיזיקה 3 ב 2 1 1 ביוטכנולוגיה
11160 מכניקה 3 2 - מתמטיקה שימושית
11161 אלקטרומגנטיות 2 2 - מתמטיקה שימושית
11162 פיזיקה מודרנית 3 1 - מתמטיקה שימושית
11181 פיזיקה 1 מכ 3 2 2 מכונות
11182 פיזיקה 2 מכ 3 2 2 מכונות
11183 פיזיקה 2 מכ 2 1 1 מכונות
11195 פיזיקה IE1 2 2 1 תעשייה וניהול
11196 פיזיקה IE2 3 2 2 תעשייה וניהול
11197 פיזיקה IE3 2 1 1 תעשייה וניהול

קורסי בחירה