טופס הצעות שיפור וחידוש

שם המציע
ת.ז
דוא"ל
טלפון
סוג המציע
המחלקה אליה מתייחסת הפניה
נושא ההצעה
תיאור הבעיה
(תאר את המצב/השיטה/התהליך הקיים שברצונך לשנות ומה לא טוב בו)
השלכת הבעיה
(למה היא גורמת? מי נפגע מהמצב הקיים, באיזה אופן, ומה השלכת הפגיעה? הבא דוגמאות)
השיפור המוצע
(תאר את השיטה המוצעת ואיך אפשר ליישם אותה)
צירוף קובץ
+
ניתן לצרף קובץ חיצוני על ידי ליחצה על + במקרה זה נא לכתוב בשדה הקודם: "מצורף קובץ"