ימי עיון וכנסים

 
כנס הבינלאומי השני שיתקיים בתאריך 19-21/11/2014 -חברה בוועדה המארגנת ד"ר זייצב נטליה