מעבדה לסימולציה

רקע

המעבדה לסימולציה מהווה נדבך מחשוב מרכזי במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. המעבדה תומכת בצרכים לימודיים ומחקריים במונחים של מידול מערכות. החומרה של המעבדה כוללת מחשבים אישיים מתקדמים ותחנות עבודה. מערך נרחב של תוכנות סימולציה ואופטימיזציה זמינות לתמיכה במגוון פרוייקטים מחקריים. חומרי הלימוד במעבדה נובעים מממצאי מחקרים המפותחים אף הם במעבדה.

תוכנת Arena

Arena הינה תוכנת סימולציה המבוססת על מיקרוסופט חלונות, כך שהמראה והתחושה מוכרים למשתמש, וכל המאפיינים והפעולות הרגילות נמצאים בה. בנוסף, Arena תואמת לתוכנות מיקרוסופט אחרות כגון, מעבדי תמלילים, גיליונות אלקטרונים, וחבילות CAD, כך שניתן לשתף מידע בין האפליקציות הללו ל- Arena.

באמצעות התוכנה ניתן לבצע ניתוח שלם של תהליכים עסקיים בשלושה שלבים: תחילה, בונים תרשים זרימה של תהליכים למיפוי הפעילויות העסקיות באמצעות המהדורה הבסיסית, או לוקחים תרשימי זרימה שנוצרו ב Visio, תוכנה מובילה בהצגת תנועות והבעות וביצירת דיאגרמות.

בשלב הבא, מחקים תהליכים באמצעות אנימציה. מקרבים את תרשימי הזרימה למציאות ורואים כיצד רכיבים ארגוניים פועלים זה עם זה. ניתן להוסיף פרמטרים של תהליך באמצעות ממשק גיליון אלקטרוני הבנוי בתוך Arena, או להדביק את הנתונים ישירות מ- Excel.

לבסוף, צופים בפלטים שנוצרו על ידי המהדורה הבסיסית של התוכנה. קל לעיין בדוחות הסיכום עם הגרפיקה המוכרת ולקרוא אותם ישירות ב Arena- או לשמור ב- Excel, ב- HTML , ובפורמטים אחרים.

ספרות

Banks J., Handbook of Simulation, Georgia Institute of Technology, John Wiley & Sons, New York, 1998.
Kelton W.D., Sadowski R., Sadowski D., Simulation with Arena, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

ביבליוגרפיה של התכנה

Arena Basic User’s Guide, Rockwell Software, 2000.
Arena Standard User’s Guide, Rockwell Software, 2000.
Arena Variables Guide, Rockwell Software, 2000.

דרכי קשר

אתר הקורס

עמוד המרצה

דואר אלקטרוני: dror@braude.ac.il 

תוכנת Arena

Arena הינה תוכנת סימולציה המבוססת על מיקרוסופט חלונות, כך שהמראה והתחושה מוכרים למשתמש, וכל המאפיינים והפעולות הרגילות נמצאים בה. בנוסף, Arena תואמת לתוכנות מיקרוסופט אחרות כגון, מעבדי תמלילים, גיליונות אלקטרונים, וחבילות CAD, כך שניתן לשתף מידע בין האפליקציות הללו ל- Arena.

באמצעות התוכנה ניתן לבצע ניתוח שלם של תהליכים עסקיים בשלושה שלבים: תחילה, בונים תרשים זרימה של תהליכים למיפוי הפעילויות העסקיות באמצעות המהדורה הבסיסית, או לוקחים תרשימי זרימה שנוצרו ב Visio, תוכנה מובילה בהצגת תנועות והבעות וביצירת דיאגרמות.

בשלב הבא, מחקים תהליכים באמצעות אנימציה. מקרבים את תרשימי הזרימה למציאות ורואים כיצד רכיבים ארגוניים פועלים זה עם זה. ניתן להוסיף פרמטרים של תהליך באמצעות ממשק גיליון אלקטרוני הבנוי בתוך Arena, או להדביק את הנתונים ישירות מ- Excel.

לבסוף, צופים בפלטים שנוצרו על ידי המהדורה הבסיסית של התוכנה. קל לעיין בדוחות הסיכום עם הגרפיקה המוכרת ולקרוא אותם ישירות ב Arena- או לשמור ב- Excel, ב- HTML , ובפורמטים אחרים.

ספרות

Banks J., Handbook of Simulation, Georgia Institute of Technology, John Wiley & Sons, New York, 1998.
Kelton W.D., Sadowski R., Sadowski D., Simulation with Arena, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

ביבליוגרפיה של התכנה

Arena Basic User’s Guide, Rockwell Software, 2000.
Arena Standard User’s Guide, Rockwell Software, 2000.
Arena Variables Guide, Rockwell Software, 2000.

דרכי קשר

אתר הקורס

עמוד המרצה

דואר אלקטרוני: dror@braude.ac.il