רקע כללי

מטרת התכנית

לימודי תואר שני בהנדסת מכונות מאפשרים לבוגרים מצטיינים של לימודי תואר ראשון להעמיק את הידע שרכשו במסגרת לימודי התואר הראשון, במגמה להשתלב בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי. התכנית כוללת עיבוי של הרקע האנליטי\הנדסי של הסטודנטים תוך התמקדות בתחומים של תהליכי ייצור, מכניקת מוצקים וחומרים. התמחות זו באה לענות על הצורך של מהנדס המכונות הנחשף בעבודתו למדע החומרים המתפתח כיום במהירות, ובנוסף, ניתן לזהות מחסור באנשי מקצוע בנוף האקדמי בארץ בכל הקשור לתהליכי ייצור. התכנית באה לתת מענה על צרכים אלו ומכאן להציב את בוגריה בעמדת יתרון בשוק העבודה.

למי מיועדת התכנית

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בהנדסת מכונות ובתחומי הנדסה אחרים שיש להם זיקה למכונות (הנדסה חקלאית, כימית, אווירונאוטית, חומרים וכו'), וכן לבעלי תואר ראשון במדעים מדויקים. התכנית תותאם למהנדסים העובדים בתעשייה מבחינת שעות הלימוד, עומס הלימודים ומתכונתם, אם כי היא אינה מוגבלת אך ורק לקהל יעד זה. הלימודים לתואר מוסמך במדעים בהנדסת מכונות יקנו לבוגרים ידע רחב ועמוק בהנדסת מכונות אשר ישביח את יכולתם המקצועית וישפר את אפשרויות קידומם המקצועי.

מתכונת הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא שלוש שנים, הלימודים יכללו שני קורסים בכל סמסטר. בשנת הלימודים השלישית יהיה על כל סטודנט לבצע גם פרויקט מסכם שנתי וזאת בנוסף לקורסים הפרונטליים.

מבנה התכנית

התכנית לתואר שני בהנדסת מכונות כוללת קורסים פרונטליים (ביניהם קורסי מתמטיקה וקורסים של הנדסת מכונות) ופרויקט מסכם.

קורסים פרונטליים - קבוצה זו כוללת שני קורסי מתמטיקה ועשרה קורסים מחלקתיים בתחומי מכניקת מוצקים, חומרים ותהליכי ייצור. כמו כן קיימת בתכנית גם בחירה חלקית מתוך מגוון קורסים בתחומיה האחרים של הנדסת המכונות וזאת מתוך מטרה להרחיב את אופקיו ההנדסיים של הסטודנט ולחשפו לתחומי ידע נוספים. מכלול זה מקנה 36 נ"ז.

פרוייקט מסכם - הפרוייקט הוא מטלת הסיום לכל התלמידים לתואר שני נלמד בהנדסת מכונות והוא יקנה 5 נ"ז נוספות. הפרוייקט יתבצע עצמאית על ידי כל סטודנט באופן יחיד בהנחיית חבר בסגל המרצים. כל עבודה תלווה על ידי מרצים או אנשי תעשייה מתחומי הידע השונים. פרויקט הסיום יוגש כדו"ח כתוב ויוצג לפני כלל הסגל והסטודנטים בהרצאה ובפוסטר. בנוסף יידרש כל סטודנט להיבחן על ידי ועדה.

הסגל האקדמי

סגל ההוראה כולל חברי סגל מהמחלקה להנדסת מכונות ומהמחלקה למתמטיקה, כמו גם מומחים מן התעשייה בתחומים שונים.

התואר

בתום הלימודים יוענק תואר שני נלמד M.Sc. בהנדסת מכונות. לשם קבלתו על הסטודנט לצבור 41 נקודות זכות.