תכנית הלימודים

המבנה הכללי של תכנית הלימודים

תכנית הלימודים המומלצת תימשך שנתיים, כמוצג בטבלה מס' 1. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה. סה"כ יידרש הסטודנט לצבור לפחות 38 נ"ז, מתוכן 15 נ"ז בחמישה קורסי חובה, 12 נ"ז בעבודת הגמר (מופיעה בטבלה מס' 1 כשני קורסים סמסטריאליים), ו-11 נ"ז בקורסי בחירה. לקורסי הבחירה המופיעים בטבלה מס' 2 יתווספו בעתיד קורסים נוספים שעדיין לא פותחו.
קורסי החובה בתכנית הינם: מתודולוגיות מתקדמות לפתוח תכנה, מערכות לומדות, הבטחת איכות תכנה ושיפור תהליכים, ניהול פרויקטי תכנה, ניהול צוותי פיתוח תכנה ועבודת הגמר.
 
מטרת עבודת הגמר היא השגת הבנה לעומק של הנלמד בתכנית הלימודים באמצעות ביצוע פרויקט מעשי. במסגרת העבודה יעסקו הסטודנטים בפתרון בעיה שפתרונה דורש התמודדות עם אלגוריתם או פרדיגמה מורכבת. נתוני הבעיה יסופקו ע"י מנחה הפרויקט או ע"י אירגון. הסטודנטים מקבלים את נתוני הבעיה והמנחה מדריך אותם בביצוע הניתוח, האיפיון והמימוש. הפרויקט מתבצע בקבוצות בהתאם להיקף הפרויקט. ביצוע עבודת הגמר אמור לכלול העמקה לימודית, כולל סקר ספרות וכן את מימוש כל שלבי מחזור החיים של פיתוח תכנה. ההתנסות בביצוע פרויקט בהיקף גדול חשובה להקניית מיומנויות בניהול ובהובלה של פרויטי תכנה. בהערכת הפרויקט יהיה מרכיב אישי ועקב כך ידרשו  חברי הצוות לציין בעבודה את הנושאים להם היו אחראים. בחלק האישי של הבחינה על העבודה תבדק בקיאותם, של חברי הצוות, בנשואי תרומתם.
 
קורסי הבחירה בתכנית כוללים את הקורסים הבאים: נושאים נבחרים בתורת הצפינה, אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית, סמינר בנושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים, תורת הקירובים הנומריים, נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה, מידול מערכות אקולוגיות, השתלמות יחידנית בהנדסת תכנה, סמינר בהנדסת דרישות ושימושיות ומנשקי משתמש.  לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתכנית באותה שנה

טבלה מס' 1: פירוט תכנית הלימודים המומלצת

שנה וסמסטר
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ"ז
סה"כ
שנה א' סמ' חורף
מתודולוגיות מתקדמות לפתוח תוכנה
3
3
3.0
9
שעות,
9
נ"ז
מערכות לומדות
3
3
3.0
קורס בחירה1
3
3
3.0
שנה א' סמ' אביב
ניהול פרויקטי תוכנה
 
3
3
3.0
9
שעות,
9.0
נ"ז
מודלים מתקדמים בתורת הסיבוכיות
3
3
3.0
קורס בחירה1
3
3
3.0
שנה ב' סמ' חורף
הבטחת איכות תוכנה ושיפור תהליכים
3
3
3.0
11
שעות,
11.0
נ"ז
אנליזה נומרית מתקדמת
3
3
3.0
קורס בחירה1
2
2
2.0
עבודת גמר 1
3
3
3.0
שנה ב' סמ' אביב
לוגיקה טמפורלית ואימות מערכות
3
3
3.0
9
שעות,
9.0
נ"ז
קורס בחירה1
3
3
3.0
עבודת גמר 2
3
3
3.0
 
סה"כ:
38
38
38
 

 1 קורסי הבחירה מופיעים בטבלה מס' 4. כל סטודנט יבחר לפחות 11.0 נ"ז מטבלה זו

טבלה מס' 2: קורסי הבחירה

שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נ"ז
סמינר בהנדסת דרישות2
3
3
3
נושאים נבחרים בתורת הצפינה
2
2
2
אלגוריתמי קירוב
3
3
3
סמינר בנושאים מתקדמים במערכות ניהול מסדי נתונים 
3
3
3
תורת הקירובים הנומריים
3
3
3
אלגוריתמים מתקדמים בביולוגיה חישובית
3
3
3
נושאים מתקדמים בהנדסת תכנה
3
3
3
מידול מערכות אקולוגיות
3
3
3
שימושיות ומנשקי משתמש2
3
3
3
השתלמות יחידנית בהנדסת תכנה
3
3
3

 2 סטודנטים שלקחו קורסים אלה בלימודי התואר הראשון אינם רשאים לקחתם בשנית