התמחות בהוראה/ סטאז'

במכללת אורט בראודה מתקיימת סדנת התמחות בהוראה - סטאז'.
הסדנה מיועדת למורים בשנת עבודתם הראשונה המלמדים בהיקף של שליש משרה לפחות.
 
משרד החינוך מגדיר את שנת הכניסה להוראה כשנת התמחות. המטרות המרכזיות של שנה זו מתמקדות בהתפתחות המקצועית של עובד ההוראה המתחיל. עבודת ההוראה של המתמחה מתבצעת בליווי חונך מקצועי מבית הספר, ומחייבת את המתמחה להשתתף לצד עבודתו, בסדנת תמיכה – סטאז', במוסד המכשיר להוראה.
הצלחה בשנת ההתמחות והשתתפות בסדנת הסטאז' מהוות תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.
 
קישור לאגף הסטאז' של משרד החינוך
 
ליצירת קשר:
ד"ר ורד דנגור, רכזת הסטאז'
 vereddan@braude.ac.il
מזכירות היחידה להוראה: 04-9901975