וועדה מארגנת

 

חברי הוועדה המארגנת:

1. ד"ר חוסיין נסראלדין - יו"ר הכנס, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול

2. ד"ר דוד בן טולילה - חבר וועדה, ראש המרכז לחדשנות ולפריון תעשייתי 

3. ד"ר הילה פרץ - חברת וועדה, חברת סגל במחלקה להנדסת תעשייה וניהוך 

4. אינג' אבי שרייבר - חבר וועדה, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול 

5. גב' בינה וגנר - חברת וועדה,  פסיכולוגית תעסוקתית

6. מר קובי גנור - רכז פרוייקטים, מחלקת שיווק  

7. גב' הניה אשכנזי - מזכירת הוועדה, מחלקת שיווק ומרכז מידע