Primo

לחיפוש בפרימו  הקש על PRIMO.
 
לצורך הזמנת ספרים הזדהו ע"י כניסה ל"חשבון משתמש" (בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית).  יופיע מסך הזדהות (שם משתמש וסיסמא כפי שמשתמשים בכניסה לרשת המחשבים של המכללה):
 
מחוץ לקמפוס לפני צפייה בהרצאות מוקלטות וחומרים דיגיטליים יש להזדהות במערכת Athens (שם משתמש וסיסמא כפי שמשתמשים בכניסה לרשת המחשבים של המכללה):