אנחנו מברכים אותך על בחירתך במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.

הקישור הבא יביא אותך לטופס ההרשמה המקוון ללימודי התואר השני במכללה.
ניתן לצרף קבצים במהלך ההרשמה או לשלוח אותם באמצעות הפקס או הדוא"ל לאחר סיום
ההרשמה.
בסיום ההרשמה תידרש/י לשלם דמי הרשמה ע"ס 300 ₪. לידיעתך, דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
פירוט המסמכים הדרושים ואפשרויות המשלוח יפורטו בהודעה שתישלח אליך לדוא"ל דקות ספורות
לאחר סיום ההרשמה וביצוע התשלום.

אנו מאחלים לך הצלחה!
 

נדרש לבצע את הרישום בדפדפן Chrome

תואר שני .M.Sc תש"ף - מרץ 2020  

תואר שני .M.Sc תש"ף - אוקטובר 2019