תנאי רישום

לתכנית יוכלו להתקבל מועמדים העומדים בכל התנאים הבאים: 

  • בעלי תואר ראשון בהנדסה, מדעי הטבע, מתמטיקה, מדעי המחשב, כלכלה, מדעי ההתנהגות (ממוסד המוכר ע"י המל"ג)
  • ממוצע הציונים שלהם בלימודי התואר הראשון 80 לפחות
  • נמצאים ברבעון העליון (במדרג של 25% העליונים) של הסטודנטים שבמחזורם

מועמד ללימודים יצטרך להמציא שני מכתבי המלצה מחברי סגל באקדמיה המתייחסים להתאמתו ולסיכויי הצלחתו בלימודים לתואר שני. כל המועמדים יעברו ראיון אישי על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
מועמדים בעלי ניסיון תעשייתי/ניהולי רלוונטי מעל חמש שנים ואשר ממוצע הציונים שלהם בתואר הראשון מתחת ל-80 אך מעל ל-75, יוכלו להגיש מועמדות אשר תישקל על ידי ועדת הקבלה של התכנית. מועמד זה יידרש לקורסי השלמה. בנוסף לשני מכתבי המלצה מחברי סגל באקדמיה, כאמור לעיל, על המועמד להמציא מכתב המלצה נוסף מאיש קשר  בתעשייה/ממונה ישיר.
מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול יידרשו להשלים קורסים ברמת התואר הראשון וזה כדרישת קדם לקבלה לתכנית.