אנטיביוטיקה של הטבע

אנטיביוטיקה של הטבע

חלק 1:
הרצאת מבוא- חיידקים ואנטיביוטיקה.
השפעת אנטיביוטיקה על חיידקים- ניסוי מקדים לימוד שיטות עבודה.

חלק 2:
תרופות סבתא- אמת או בדיה?
תכנון ניסוי מדעי
העמדת ניסויים לבדיקת השפעה של חומרים מהטבע על חיידקים.
סדנא לעיבוד תוצאות ניסוי

חלק 3:

בדיקת תוצאות הניסוי
הכנת תצוגה
הצגת תוצאות ניסויים לכל הקבוצות