מלגות לימודים

יחולקו מלגות לימודים הן למתקבלים שסיימו לימודי תואר ראשון בהצטיינות והן לסטודנטים שלומדים בתכנית ואשר יצטיינו החל מסוף שנה א'.  לפרטים נא לפנות לרכזת לימודי מוסמכים, גב' חגית אדיקה.