תנאי הרשמה

תנאי קבלה, מעבר וסיום

תנאי קבלה לתכנית הלימודים
לתכנית יוכלו להתקבל בעלי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסת תכנה, במדעי המחשב ובהנדסת מערכות מידע, המוכר ע"י המל"ג, שממוצע ציוניהם בלימודי התואר הראשון הוא 80 לפחות והם היו בעשירון העליון של הסטודנטים במוסד.

קבוצת הקורסים הנדרשת לצורך קבלה: מבוא להנדסת תכנה, מערכות הפעלה, תורת הקומפילציה, אלגוריתמים בתורת הגרפים, מערכות מסדי נתונים, תורת החישוביות. 
מועמד ללימודים יצטרך גם להמציא שני מכתבי המלצה המתייחסים להתאמתו ולסיכויי הצלחתו בלימודים לתואר מתקדם. רצוי שמכתב אחד יהיה ממי שמכיר את יכולתו האקדמית של המועמד, ואחד ממי שממונה עליו במקום העבודה.
מועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה ידרשו להשלים קורסים ברמת התואר הראשון לפני קבלתם ללימודים, או תוך כדי לימודיהם בתכנית, וזאת כדרישת-קדם לקבלה לתכנית. ועדת תכנית לימודים תבנה תכנית לימודים למועמדים כאלה, שתהיה מותאמת לרמתם ולרקע ממנו הגיעו.
 
תנאי המעבר משנה לשנה
סטודנט בתכנית צריך לעבור את כל הקורסים של שנה א', בציון 65 לפחות, והממוצע המצטבר חייב להיות לפחות 75 כדי להמשיך לשנה השנייה של התכנית. אם נכשל הסטודנט בקורס (ציונו פחות מ-65), יותר לו לחזור עליו בשנה העוקבת. סטודנט יוכל לחזור על קורס שנכשל בו פעם אחת בלבד. סטודנט יוכל להיכשל, לכל היותר, בשני קורסי חובה
 
תנאי סיום הלימודים
כדי להיות זכאי לתואר, הסטודנט צריך לצבור לפחות 38 נ"ז, מהן 15 נ"ז בחמישה קורסי החובה, 12 נ"ז בעבודת הגמר ולפחות 11 נ"ז בקורסי הבחירה של התכנית. חריגות ייתכנו לגבי מי שלמדו לפי תכנית לימודים אינדיבידואלית שאושרה ע"י ועדת תכנית הלימודים (למשל, תכנית שבה הוחלף קורס חובה בקורס בחירה מכיוון שהמועמד למד כבר את קורס החובה הנידון או מקביל לו במסגרת קודמת). קורסי השלמה לא יזכו את הסטודנט בנ"ז.
כדי להיות זכאי לתואר, על ממוצע הציונים של הסטודנט להיות 75 לפחות.
כל הלימודים לפי התכנית, אך לא כולל דרישות השלמה מרמת תואר ראשון, חייבים להסתיים תוך פרק זמן מרבי של שלוש שנים ממועד תחילת הלימודים בתכנית.