פאנל
כותרת הפנאל:
בין צמיחה אישית לצמיחה עסקית: כיצד הצבת העובד במרכז תסייע להתפתחות התעשייה?
 
במהלך הכנס יתקיים פאנל דיון פתוח בשיתוף הקהל שיידון בהיבטים ובקושיות הקשורות לנושא הכנס. חברי הפאנל, בעלי ניסיון מעשי בניהולוהובלת תהליכים הקשורים בצמיחה וטיפוח של ההון האנושי בארגון, יביעו, יגיבו ויתדיינו בחסמים ובמאפשרים של אימוץ תפישה ניהולית שרואה בצמיחה האישית של העובד ואיכות החיים בעבודה כגלגל שיניים שמחזק את החדשנות, את הייזמות הפני-ארגונית והפריון.
 
רציונל הפאנל
בדו"ח בנק ישראל משנת 2013 נכתב שפריון העבודה בישראל נמוך ב-24 אחוז מזה ל כלל מדינות ה - OEDC . בנוסף, קצב גידולו בשנים 2011 - 1995 היה נמוך מהקצב הממוצע ב -OECD.
בין השנים 2011 - 2003 שיעור ההשקעה בשראל היה מהנמוכים במדינות המפותחות, עובדה שיכולה להסביר כמחצית מהפער ברמת  הפריון בין ישראל למדינות ה - OECD  - שיעור ההשקעה בישראל נמוך בכל הענפים, למעט התעשייה המתאפיינת בתחרות חיצונית המחייבת את החברות לא לאמץ טכנולוגיות מחו"ל.
בעוד שכנסים רבים דנים בחדשנות בטכנולוגיה ובמוצר, כנס זה בא לשפוך אור על זווית חדשה-ישנה והיא הצמיחה האישית של העובד ואיכות החיים בעבודה והשפעתם על קידום החדשנות והפריון בארגון. מטרת הכנס היא להעלות את המודעות בקרב התעשייה לחשיבות ומרכזיות העובד, הרגשתו, תפישתו למקום העבודה שלו, עד כמה הוא מרגיש משמעותי, עד כמה הוא חושב ומרגיש שהסביבה שלו תומכת בו על מנת שיבצע אתמשימתו על הצד הטוב ביותר.
במהלך היום יידונו תפישות, פרקטיקות וגישות שאמורות לתת רעיונות איך אפשר להעלות את המודעות לנושא. בפאנל תוצג סינתזה של התובנות ויוצגו קושיות ויידונו החסמים והמאפשרים של השינוי הנדרש.
 
פורמט הפאנל
חברי הפנאל הם ישפכו אור מניסיונם בתפקידים בכירים על הנושאים ויתמודדו עם שאלות לגבי הקשיים והערוצים שבהם ניתן ליישם את הרעיונות.
 
בין משתתפי הפאנל שאישרו  את השתתפותם:
- מר גיורא שלגי - מנכ"ל רפאל לשעבר,  ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית.
- גב' שולה כהן - סגנית ראש העיר כרמיאל וממונה על קידום התעשייה בכרמיאל
- מר הנרי צימרמן - יו"ר קבוצת טרלידור - תעשיות מתכת מתקדמות ויו"ר התאחדות התעשיינים - מרחב צפון.
- ד"ר דוד בן טולילה - ראש המרכז לחדשנות ולפריון תעשייתי, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
- מר אריה (ריצ'י) רייכטמן - מנכ"ל קליל תעשיות בע"מ
 
הפאנל יונחה ע"י מר מתן חודורוב , פרשן לענייני כלכלה, חדשות 10