Scopus

 Scopus הינו מאגר התקצירים הגדול ביותר בעולם של ספרות עמיתים: כתבי עת מדעיים, ספרים וכנסים, הכולל למעלה מ-5000 מו"לים של כתבי עת מחקריים, ספרים, כנסים ופטנטים בתחומי טכנולוגיה, מדעים מדויקים, רפואה, מדעי החברה ומדעי הרוח. המאגר מכיל מעל 22,000  כותרים. 
למצגת הסבר על  Scopus.
 
לצורך צפייה בחומרים דיגיטליים בכניסה מחוץ לקמפוס נדרשת הזדהות במערכת Athens (שם משתמש וסיסמא כפי שמשתמשים בכניסה לרשת המחשבים של המכללה).