הוראות בטיחות במעבדה

  1. נוכחות סטודנטים במעבדה מותרת רק כאשר נמצא מדריך או לבורנט במרחב.  המעבדות בהפסקות יינעלו .       
  2. אסור לאכול או לשתות במעבדה.          
  3. כל הפעלת הציוד במעבדות תתבצע רק לאחר הסבר מתאים על ידי המדריך או  הלבורנט,  באישורם ובהשגחתם.      
  4. בכל מעבדה קיים מפסק חירום, הנמצא באחד הקירות ומסומן על ידי שֶלֶט, המנתק את כל מערכת החשמל במרחב. מותר ללחוץ על המפסק האדום במקרה חירום בלבד.    
  5. מטפי כיבוי הנמצאים בתוך ארונות זרנוקי המים, נועדים לשימוש אך ורק בזמן שריפה.
  6. במקרה חירום (שרפה, רעידת אדמה וכו')  יש להשתמש רק במדרגות חירום ולא במעלית.
  7. יש לנעול נעליים סגורות בעת השהייה במעבדה.
  8. הכניסה לחדר הלבורנטים ולחדר מרצים מותרת רק באישורם.