תכנית לימוד בהתמחות מכטרוניקה

מסלול מכטרוניקה

חובה בהתמחות

22861

מבוא למערכות מכטרוניות

22862

מעבדה במכטרוניקה

22864

בקרה מודרנית

22467

תכן מערכות משולבות

בחירה בהתמחות

31853

הנע חשמלי

22772

רובוטיקה

22748

מבוא למכניקת טייס

22163

אלמנטים סופיים

11784

מידול וייצור מיקרו התקנים מכניים

22720

תכן רכיבים מכניים

22253

22952

אוטומציה תעשייתית

22874

רובוטיקה תעופתית