זכות יוצרים ושימוש הוגן

המכללה מבקשת לעמוד בדרישות חוק זכות יוצרים , התשס"ח – 2007.
מטרתה - הסדרת שימוש ביצירות מוגנות בזכות יוצרים לצרכי לימוד, הוראה ומחקר. חוק זכות יוצרים מטיל הגבלות על שימוש ביצירות בדפוס, בפורמט דיגיטלי, בקול, בוידאו, ובכל תצורה אחרת, אך מאפשר הקלות ברמה מסויימת למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. באופן זה תמעיט המכללה את האפשרות של הכרח לעמידה מול תביעה על הפרת זכויות יוצרים. מהלך זה יקל על אפשרות השימוש בחמרי הלמידה, ההוראה והמחקר באופן שלא תיפגע רמתו האקדמית של המוסד.
  1. עקרונות פעולה לשמירה על שימוש הוגן- פורום "השכלה נגישה".
  2. הנחיות לשימוש הוגן ביצירות לצרכי לימוד, הוראה ומחקר במכללה.
  3. נוהל שמירה על זכות יוצרים.
  4. טופס אישור יצירה מוגנת להוראה.
  5. מרכז שירות לסריקה איכותית של חומרי הוראה בהבטחת שימוש הוגן.