קליטה

מספר ימים לפני תחילת שנה"ל מתקיים "שבוע קליטה" במעונות. הקליטה המוקדמת מסייעת לסטודנטים להתאקלם במעון המיועד. לשבוע הקליטה יש להגיע רק במועד הנקוב על גבי טופס ההפניה. ביום הקליטה תשובצו לדירות או לחדרים המיועדים. ניתן לבקש העברה למעון אחר. הטיפול בהעברה יתבצע רק לאחר שבוע הקליטה.

סטודנטים ותיקים בעלי חוב שכ"ד לא יורשו להיכנס למעון אלא אם הסדירו את חובם למעונות הסטודנטים.

בקשות העברה
סטודנטים יכולים לפנות להנהלת המעונות ולבקש לעבור למעון אחר מזה שהוקצה להם. הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ על מנת להיענות לבקשות אלו. ההעברות תתבצענה על בסיס מקום פנוי ועל פי סדר עדיפויות הלוקח בחשבון את דחיפות ההעברה ואת מועד הגשת הבקשה. הנהלת המעונות אינה מתחייבת לאשר כל בקשת העברה מכל סיבה שהיא.

ימי מעבר:
מרגע שניתן אישור ההעברה ועד למעבר לחדר המיועד יש לסטודנט 3 ימים בלבד להעביר את הציוד לחדר החדש. בתום שלושת הימים יש להחזיר את המפתח של החדר הקודם לאב הבית.
סטודנטים המבססים את בקשותיהם להעברה על מגבלות רפואיות יופנו לרופא מטעם המכללה שייתן חוות דעת נוספת על בסיס האישורים שבידיהם לדחיפות ההעברה. חוות הדעת הרפואית הנה בגדר המלצה בלבד ומותנית במספר המיטות הפנוי. יש להפנות בקשה זו עד תחילת שנת הלימודים.