וועדה מארגנת

פרופ' שוקי דרור – יו"ר הכנס
ד"ר דוד בנטולילה – חבר בוועדה
אינג' אבי שרייבר – חבר בוועדה
מר קובי גנור – חבר בוועדה
גב' חגית אדיקה – חברה בוועדה
גב' הניה אשכנזי – מזכירת הוועדה