פרוייקט גמר

המטרה לבצע פרויקט הנדסי יישומי, תוך שימוש בתיאוריות ובכלים מתקדמים ברמה אקדמית גבוהה, באחד או יותר מתחומי הנדסת תעשייה וניהול. הפרויקט יתבצע בארגון קיים ויתבסס על נתוני מחקר אמיתיים. ניתן לבצע את הפרויקט בזוגות בלבד ומשכו יהיה סמסטר אחד.את הפרויקט ינחה מרצה מהמחלקה.
פירוט נוסף יקבלו הסטודנטים הנרשמים לקורס בתחילת הסמסטר שבו יירשמו לקורס. 
לפרטים נוספים ניתן לפנות  לרכז הפרויקט:
 מר אילן הפטר - ihefter@braude.ac.il