הוועדה לאתיקה במחקר

Registration for Ethics Approval

Name
Academic Institution
Email
Phone

הוועדה לאתיקה במחקר

הוועדה לאתיקה במחקר הוקמה בכדי לאפשר התנהלות אתית של מחקר במכללה תוך הגנה על המשתתפים, החוקרים ומשאבי המכללה. לשם כך, הוועדה מסייעת לחוקרים לבנות את המחקר כך שיישומו יעמוד בכול כללי האתיקה המחקרית ויעמוד בדרישות הרלוונטיות עבור פרסום אקדמי.
חברי הוועדה פועלים תוך הקפדה על מספר עקרונות אתיים אוניברסליים ובהם:
  • לחוקר/ת זכות לחקור בצורה חופשית ויצירתית בכפוף לגבולות החופש האקדמי במוסד.
  • לחוקר/ת זכות לגייס נסיינים אנושיים במהלך המחקר, תוך מחויבות להגן עליהם מפני פגיעה פיזית או אחרת, ולשמור על שמם הטוב ועל פרטיותם.
  • לחוקר/ת מחויבות להימנע מניצול אוכלוסיות פגיעות, מוחלשות או נסיינים שיש לו/ה איתם יחסי מרות ותלות.
  • החוקר/ת מחויב/ת ליידע את המשתתפים במטרת המחקר ולקבל את הסכמתם להשתתפות במחקר.
  • לחוקר/ת ישנה מחויבות להימנע מפגיעה בסביבה, במשאבים המשותפים ובשמה הטוב של המכללה.

עקרונות אלו ואחרים מתבטאים בהליך הפניה לוועדה ובטופס המעניק אישור אתי למחקר המוצע מטעם הועדה.

החוקרים מהמכללה והחוקרים מחוצה לה מוזמנים להכניס את פרטיהם באתר ולהוריד את הטפסים הרלוונטיים. כמו כן, ניתן לראות דוגמאות הסכמה מדעת ולקרוא חומר רקע למחקר אתי.

בשאלות והבהרות נא לפנות ישירות לכתובת המייל הרשומה להלן: ethics_research@braude.ac.il

 

טופס הנחיות להגשת בקשה לוועדת אתיקה למחקר

לשלוח טפסים ל: ethicsresearch@braude.ac.il

 

טופס דיווח על סיום המחקר

 

טופס פנייה לוועדה במהלך המחקר לצורך חידוש האישור