מכרזי מחשוב פעילים

 • 26.7.2018

  מכרז פ' 07/2018 לאפיון והקמת פורטל ארגוני למכללה

  מועד אחרון לשאלות: 5.8.18 בשעה 13:00
  מועד סיום הגשה: 13.8.18 עד השעה 13:00-- נדחה מועד ההגשה
  מועד הגשה חדש: 21.8.18 עד השעה 14:00
  .
  *****לאור העובדה שרק ביום 8.8.2018 פורסמו באתר המכללה תשובות לסבב שאלות ההבהרה האחרון שנשלח למכללה וכי המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 13.8.2018, ניתנת בזאת ארכה של 9 ימים  לצורך הגשת הצעות"

  לפיכך, המועד האחרון להגשת הצעות יהא עד ליום 21.8.18  בשעה  14:00.*******
   
   
   
  קרא עוד

מכרזי מחשוב לא פעילים