מהו טיפול פסיכולוגי

מהם התחומים הייעוציים בהם מתמחה השירות?

א. ייעוץ אינדיבידואלי
בקשיים לימודיים, בחרדות מבחנים, בבעיות אישיות ובין אישיות, בתחושות מצוקה פנימיות הכוללות:
 מצבי רוח
 סימפטומים גופניים
 דיכאון
 חרדה
 אי שקט
 מצוקה חברתית ותחושות בדידות

ב. טיפול משפחתי
לסיוע ועזרה במצוקות משפחתיות סביב שינוי תפקידים בתוך המשפחה, יוס תמיכה משפחתית ומשברים שונים.

ג. ייעוץ בעת משבר

ד. הכוון מקצועי
ייעוץ והכוונה למסלולי הלימוד השונים.

ה. עבודה קבוצתית
בנושאים: חרדת בחינות, שיפור יכולת הלמידה, התמודדות עם ליקויי למידה, קבוצות תמיכה לעולים חדשים. כמו כן , הקמת קבוצה לשיפור קשרים חברתיים, שיפור תקשורת בין אישית ועזרה בקשרים שונים שמקורם ביחסים הבין אישיים. ייעוץ קבוצתי בכתות אשר בהן נתגלו משברים ( לימודיים, אישיים ונפשיים ).

האם קיימת סודיות מלאה?
כל המידע הקשור בחייו של אדם שפנה לייעוץ בשירות, בפרטי ייעוצו או אף בעובדה שהוא מקבל ייעוץ על ידי השירות - נשמרים בקפידה רבה. החיסיון לגבי כל סוגי המידע הנ"ל על הפונה לייעוץ הוא מוחלט ומעוגן בחוק הפלילי ואינו מועבר למכללה או לכל גוף אחר. ניתן למסור מידע לגבי הפונה רק באישורו המפורש של הפונה הניתן בכתב והמיועד לגורם הספציפי בלבד.