הרשמה ותנאי קבלה

הנהלת המכינה שמה לה למטרה להעניק שירות ויחס אישי לכל סטודנט.
תחילה המועמד מוזמן לפגישת היכרות אישית עם הרכזת האדמיניסטרטיבית של המכינה, בה יקבל המועמד מידע לגבי תהליך ההרשמה והסבר מפורט על אפשרויות של סיוע במימון שכר הלימוד, טיפסי הרשמה וכן רשימת המסמכים שעליו להגיש.
לאחר מכן ייפגש המועמד עם יועצת התלמידים של המכינה, ובה יקבל הסבר מפורט על מבנה הלימודים במכינה, המקצועות הנלמדים ומסלולי הלימוד. על מנת להתאים את המסלול האופטימאלי עבורו, נבנית עם המועמד תכנית לימודים אישית, המותאמת ליכולותיו ולצרכיו הלימודיים.

לאחר פגישת הייעוץ הראשונית, ולאחר הסדרת דמי הרישום, יקבע עבור המועמד מועד למבחן מיון (מימ"ד) - מבחן ידע של המרכז הארצי לבחינות והערכה, שמטרתו לבדוק את התאמת המועמד למסלול הלימודים במכינה.

לאחר עמידה במבחן המיון יקבל המועמד אישור על קבלתו ללימודים, ובהמשך פרטים לגבי כנס פתיחת שנת הלימודים