היחידה לתקשוב בהוראה

היחידה לתקשוב בהוראה פועלת במכללה החל משנת 2000, בראשותו של ד"ר דוד פונדק. מטרת היחידה לתקשוב היא להעמיד לרשות חברי הסגל כלים לשיפור ההוראה בסביבת הרשת ובעבודה עם מחשבים ולעדכנם בשיטות הוראה חדשניות.

המרכיבים המרכזיים בפעולת היחידה:

  1. השתלמויות חברי סגל
  2. הפעלה ותחזוקה של אתרי קורס באינטרנט
  3. הפעלת בודק מטלות ברשת
  4. הקמה של מרכז ללמידה פעילה

השתלמויות חברי סגל
סדנאות בהן עורכים חברי הסגל הכרות עם שיטות הוראה חדשניות כגון: הוראת עמיתים, הפעלת קבוצות, שילוב אנימציות, פיתוח קורסים מקוונים, הוראה סינכרונית, פעילות במאגרי מידע ועוד. בסדנאות נערכת גם הכרות עם טכנולוגיות הכוללות בין השאר: בניית אתרים המלווים קורסים, עבודה עם בודק מטלות ברשת, שילוב מצגות בקורס, ניצול משאבי רשת ועוד.

אתר קורס באינטרנט
מאז נכנסה המכללה לפרויקט שילוב טכנולוגיות אינטרנט בלמידה מופעלים כ 600 אתרים תומכי קורסים. אתרי הקורסים כוללים הצגת חומרי לימוד של המרצה, מאגר מבחנים, קיום קבוצת דיון, מאגר של קישורים לאתרים באינטרנט, רשימת שמות וכתובות דואר אלקטרוני לתקשורת נוחה של משתתפי הקורס, אפשרות להעלאת חומרים שפותחו ע"י סטודנטים, לוח מודעות לניהול שוטף של הקורס ופורום לעבודה בצוותים. בשנת תשע"א הוחלט על מעבר לסביבת פיתוח קורסים מקוונים – Moodle. במהלך שנת תשע"ב הורצו שני מערכי התנסות. החל משנת תשע"ג כל אתרי הקורסים במכללה יהיו בסביבה זו.

בודק מטלות ברשת - WebAssign
במכללה פועלת מערכת אוטומטית לבדיקת מטלות בסביבה אינטרנטית בשםWebAssign . מערכת זו מאפשרת לחברי הסגל לבנות בקלות מטלות במהלך הקורס ומאפשרת לסטודנט להתמודד עם מטלות הניתנות מדי שבוע במהלך הסמסטר, באמצעות רשת האינטרנט. לאחר הגשת המטלות באמצעות המערכת הסטודנט מקבל משוב מידי לתשובותיו, והזדמנויות לתקן תשובות שגויות. המערכת מאפשרת למרצה לקרוא את תשובות הסטודנטים וציוניהם בכל אחת מהשאלות שהופיעה במטלות, לזהות באמצעות כלים סטטיסטיים את מידת ההצלחה בכל אחד מהם, ולקבל תמונה כוללת של ידיעות הכיתה. מערכת זו תואמת את הגישה הפדגוגית של "הוראה בזמן אמת", המדגישה את חשיבות המשוב המיידי לסטודנט, ובהתאמת השיעורים לקבוצה הלומדת.

מרכז ללמידה פעילה
בסביבת לימוד זו יושבים הסטודנטים סביב שולחנות עגולים והמרצה ממוקם במרכז הסדנא. במהלך השיעור מתמודדים הסטודנטים עם משימות לימודיות ועוסקים בפתרון בעיות ובחקירה מעבדתית, תוך פיתוח יכולות ללמידה פעילה ועצמאית. במרכז ללמידה פעילה נלמדים קורסים בפיזיקה, מתמטיקה, כימיה, רשתות מחשבים ומבוא להנדסת מחשבים.