מועדי הרשמה

 
נמשכת ההרשמה לסמסטר אביב תשע"ח
ניתן להירשם  באמצעות מילוי טופס הרשמה באתר המכללה, שכתובתו: www.braude.ac.il
 
ההרשמה לסמסטר חורף שנה"ל תשע"ט תחל ב 01.02.2018. ההרשמה למחלקה מסוימת עלולה להיסגר ללא התראה מראש ולכן מומלץ להקדים ולהירשם.
 
ההרשמה לסמסטר אביב שנה"ל תשע"ט תחל ב 01.11.2018  
 
פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל מרכז המידע של המכללה, בטל' 9099*

 

שנה"ל תשע"ט תיפתח ב-21.10.2018, יום א', י"ב בחשון תשע"ט
לפני מילוי טופס הרישום, כדאי לברר האם הישיגך עומדים בתנאים המינימליים להגשת מועמדות כפי שמופיעים בידיעון המכללה.
 
הנהלת המכללה שומרת את הזכות לבצע שינויים במידע הנ"ל.