מועדי הרשמה

נמשכת ההרשמה לסמסטר אביב תשע"ט.  ניתן להירשם באמצעות מילוי טופס הרשמה באתר המכללה, שכתובתו www.braude.ac.il
 
ההרשמה למחלקה מסוימת עלולה להיסגר ללא התראה מראש ולכן מומלץ להקדים ולהירשם.
 
פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל מרכז המידע של המכללה, בטל' 9099*

 

סמסטר אביב תשע"ט  ייפתח ב-24.03.2018, יום א', י"ז באדר ב', תשע"ט
לפני מילוי טופס הרישום, כדאי לברר האם הישיגך עומדים בתנאים המינימליים להגשת מועמדות כפי שמופיעים בידיעון המכללה.
 
הנהלת המכללה שומרת את הזכות לבצע שינויים במידע הנ"ל.