מועדי הרשמה

נמשכת ההרשמה לשנה"ל תש"ף ולסמסטר אביב תש"ף.  ניתן להירשם באמצעות מילוי טופס הרשמה באתר המכללה, שכתובתו www.braude.ac.il
 
ההרשמה למחלקה מסוימת עלולה להיסגר ללא התראה מראש ולכן מומלץ להקדים ולהירשם.
 
פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל מרכז המידע של המכללה, בטל' 9099*

 

שנה"ל תש"ף תיפתח בתאריך 27.10.2019, יום א', כ"ח בתשרי תש"ף . לפני מילוי טופס הרישום, כדאי לברר האם הישיגך עומדים בתנאים המינימליים להגשת מועמדות כפי שמופיעים בידיעון המכללה.
 
הנהלת המכללה שומרת את הזכות לבצע שינויים במידע הנ"ל.