צור קשר

גב' אורנית בר זית, דוא"ל:    ornitbz@braude.ac.il
טלפון: 077-9032079

דר' אורית בראון בנימין
דוא"ל:  bborit@braude.ac.il
טלפון:  054-4789012

דר' נירית גביש
דוא"ל:  nirit@braude.ac.il 
טלפון:  054-2448415